เทศบาลตำบลบ้านเพชรภูเขียว ยืนดีต้อนรับ
 
 -อยู่ในระหว่างรวบรวมข้อมูล-
 


 
ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.๓) เทศบาลตำบลบ้านเพชรภู [ 16 ต.ค. 2557 ]   อ่าน 35 
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(สถ.ศพด.3)เทศบาลตำบลบ้านเพชร [ 16 ต.ค. 2557 ]   อ่าน 38 
ประกาศสอบราคาโครงการเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 4 นิ้ว และย้ายหอถังสูงจากบ้ [ 5 ก.ย. 2557 ]   อ่าน 68 
ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างบ่อบำบัดน้ำเสียตลาดสดเทศบาลตำบลบ้านเพชรภูเขียว [ 5 ก.ย. 2557 ]   อ่าน 70 
สอบราคาจัดซื้อสื่อการเรียนการสอนและวัสดุการศึกษา [ 18 ก.ค. 2557 ]   อ่าน 128 
 
 


 
สำนักงานท้องถิ่นจังหวัด ชัยภูมิ ด่วนที่สุด การคัดเลือกกรณีพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขันครูผดด. [ 31 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 63 
สำนักงานท้องถิ่นจังหวัด ชัยภูมิ ด่วนที่สุด แผนออกตรวจค่างานฯ เทศบาล ตามมติ ก.ท.จ.10-2557 [ 30 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 192 
สำนักงานท้องถิ่นจังหวัด ชัยภูมิ โบนัส 2558 [ 30 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 414 
สำนักงานท้องถิ่นจังหวัด ชัยภูมิ ประกาศสอบราคา [ 29 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 43 
อบต.บ้านยาง โครงการคลองสวย น้ำใส คนไทยมีความสุข [ 29 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 21 
อบต.บ้านยาง ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง เรื่อง ข้อตกลงในการปฏิบัติราชการประปีงบประมาณ [ 29 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 25 
สำนักงานท้องถิ่นจังหวัด ชัยภูมิ ประกาศสอบราคา [ 27 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 67 
สำนักงานท้องถิ่นจังหวัด ชัยภูมิ ประกาศสอบราคา [ 24 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 71 
สำนักงานท้องถิ่นจังหวัด ชัยภูมิ ด่วนที่สุด แจ้งข้อมูลด้านการพยาบาล [ 24 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 390 
สำนักงานท้องถิ่นจังหวัด ชัยภูมิ โครงการอบรมหลักสูตรแนวทางปฏิบัติของคณะกรรมการต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง,ก [ 24 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 626 
 
 


การใช้คำขึ้นต้น สรรพนาม คำลงท้ายในหนังสือราชการ และคำที่ใช้ในการจ่าหน้าซองถึงประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติ ด่วนที่สุด สล. มท 0801.1/ว29  [ 31 ต.ค. 2557 ]
แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เชิงรุก งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 งวดที่ 1 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2557) ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว1964  [ 31 ต.ค. 2557 ]
 


สอบถามตำแหน่งว่าง (28 ก.ย. 2557)    อ่าน 1008  ตอบ 7  
อยากซื๋อทีดินปลูกบ้าน (4 มิ.ย. 2557)    อ่าน 1904  ตอบ 18  
ภูเขียว จะขึ้นกับ จังหวัดชุมแพ จริงหรือ? (5 พ.ค. 2557)    อ่าน 2798  ตอบ 19  
 
ทต.ภูเขียว อยากให้มีการประกวดร้องเพลงไทยลุกทุ่ง (30 ต.ค. 2557)    อ่าน 52  ตอบ 1
อบต.บ้านยาง อยากทราบว่าทาง อบต.บ้านยางจะเปิดรับบุคลากรในส่วนของกองสาธารณสุขไม่ค่ะ (29 ต.ค. 2557)    อ่าน 22  ตอบ 1
อบต.บ้านยาง สอบถามตำแหน่งว่างของ อบต. บ้านยางครับ (29 ต.ค. 2557)    อ่าน 34  ตอบ 1
อบต.บ้านแท่น รับโอน(ย้าย) นิติกร ระดับ ๗ว ไหมคับ (28 ต.ค. 2557)    อ่าน 9  ตอบ 0
อบต.ท่าหินโงม เบอร์ที่ให้ไว้หน้าเว็บ ไม่สามารถติดต่อได้ค่ะ ไม่ทราบว่ามีเบอร์อืนที่ติดต่อได้หรื (26 ต.ค. 2557)    อ่าน 116  ตอบ 4
อบต.ท่าหินโงม สอบถามตำแหน่งว่าง (21 ต.ค. 2557)    อ่าน 33  ตอบ 1
อบต.ศรีสำราญ เว็บไซต์ (ทดลอง) อบต.ศรีสำราญ อ.คอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ เปิดให้บริการแล้วค่ะ (16 ต.ค. 2557)    อ่าน 3  ตอบ 0
อบต.ท่าหินโงม สอบถามตำแหน่งว่าง (13 ต.ค. 2557)    อ่าน 30  ตอบ 0
อบต.บ้านแท่น สอบถามมีตำแหน่งว่างหรือไม่ (10 ต.ค. 2557)    อ่าน 57  ตอบ 2
อบต.บ้านแท่น 1. ท่านคิดว่า อบต.บ้านแท่น มีศักยภาพในเรื่องใดมากทีสุด (7 ต.ค. 2557)    อ่าน 210  ตอบ 2
 
 


แจ้งมติ ก.ท.จ.ชัยภูมิ ครั้งที่ 10-2557 [ 31 ต.ค. 2557 ]   อ่าน 106 
แจ้งการติดตามการบันทึกข้อมูลนโยบายเร่งด่วน"เอาชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืน" [ 30 ต.ค. 2557 ]   อ่าน 84 
ด่วนที่สุด โครงการสนับสนุนประชาชนในการเปลี่ยนผ่านไปสู่การรับชมโทรทัศน์ภาคพื้นดิ [ 29 ต.ค. 2557 ]   อ่าน 80 
**ด่วนที่สุด**ติดตามเร่งรัดการบันทึกข้อมูลสถิติการคลัง ปี 2557 (ให้บันทึกให้แล้ว [ 28 ต.ค. 2557 ]   อ่าน 178 
แจ้งการโอนเงินอุดหนุนทั่วไป ปี 2557 เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ อปท. ตามยุทธศาส [ 24 ต.ค. 2557 ]   อ่าน 431 
แจ้งการโอนจัดสรรและแนวทางการบริหารงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการบริหา [ 22 ต.ค. 2557 ]   อ่าน 431 
โครงการคลองสวย น้ำใส คนไทยมีความสุข [ 22 ต.ค. 2557 ]   อ่าน 347 
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรแนวทางการปฏิบัติของคณะกรรมการต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ [ 21 ต.ค. 2557 ]   อ่าน 333 
***ด่วนที่สุด*** โครงการฝึกอบรมหลักสูตรแนวทางการปฏิบัติของคณะกรรมการต่าง ๆ เกี่ย [ 21 ต.ค. 2557 ]   อ่าน 196 
ด่วนที่สุด การจัดสรรครูผดด.ปีงบฯ2557 [ 17 ต.ค. 2557 ]   อ่าน 453 


  ท่านต้องการให้ ทต.บ้านเพชรภูเขียว พัฒนาด้านใดมากที่สุด?
  การบริการประชาชน
  การฝึกอบรมและพัฒนาอาชีพ
  การพัฒนาแหล่งน้ำเพื่ออุปโภคบริโภค
  การส่งเสริมด้านสาธารณสุข
  การพัฒนาด้านการคมนาคม
 


ส่งมอบโครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำบ้านเพชร [ 16 ก.ย. 2557 ]   อ่าน 93 
 


วัดหรดี
ศาลหลักเมือง ศาลหลวงบาล
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 24 ธ.ค. 2553