เทศบาลตำบลบ้านเพชรภูเขียว ยินดีต้อนรับ
 
 -อยู่ในระหว่างรวบรวมข้อมูล-
 


 
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเพชรภูเขียว เรื่อง สอบราคาจัดซื้อผ้าห่มกันหนาว ตามโครงการเต [ 19 ม.ค. 2558 ]   อ่าน 160 
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเพชรภูเขียว เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม (Bo [ 19 ม.ค. 2558 ]   อ่าน 74 
ประกาศ เทศบาลตำบลบ้านเพชรภูเขียว เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างท่อลอดเหล [ 19 ม.ค. 2558 ]   อ่าน 76 
ประกาศเทศบาลตำบล้านเพชรภูเขียว เรื่อง เรื่อง ประมูลจ้างโครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ [ 9 ม.ค. 2558 ]   อ่าน 86 
ประกาศ เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำบ้านเพชร หมู่ที่ 7 [ 9 ม.ค. 2558 ]   อ่าน 80 
 
 


 
ทต.ลาดใหญ่ โครงการ"นุุ่งซิ่งไม่นุ่งสั้น ทุกวันพระ"เทศบาลตำบลลาดใหญ่ [ 27 มี.ค. 2558 ]    อ่าน 9 
ทต.ภูเขียว โครงการแผนพัฒนาชุมชน ประจำปี 2558 [ 27 มี.ค. 2558 ]    อ่าน 10 
ทต.ภูเขียว โครงการปัจฉิมนิเทศนักเรียน และผู้ปกครองและมอบวุฒิบัตรแก่เด็กนักเรียนที่สำเร็จการ [ 27 มี.ค. 2558 ]    อ่าน 13 
ทต.บ้านเพชรภูเขียว วัน อปพร. ประจำปี 2558 [ 26 มี.ค. 2558 ]    อ่าน 13 
ทต.ลาดใหญ่ การประชาคมค้นหาผู้เสพ/ผู้ติด/ผู้ค้ายาเสพติด [ 26 มี.ค. 2558 ]    อ่าน 10 
สำนักงานท้องถิ่นจังหวัด ชัยภูมิ ประกาศสอบราคา [ 25 มี.ค. 2558 ]    อ่าน 22 
ทต.ลาดใหญ่ โครงการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง [ 25 มี.ค. 2558 ]    อ่าน 11 
ทต.ลาดใหญ่ การประชุมประชาคมแผนพัฒนา [ 25 มี.ค. 2558 ]    อ่าน 7 
ทต.ลาดใหญ่ การประชุมเตรียมงานทอดกฐินสามัคคี วัดบ้านลาดน้อย [ 25 มี.ค. 2558 ]    อ่าน 7 
ทต.ภูเขียว ประกาศสอบราคาจ้างเหมางานก่อสร้าง 7 โครงการ [ 24 มี.ค. 2558 ]    อ่าน 15 
 
 


ประชาสัมพันธ์หลักสูตรคณะกรรมการสอบสวน ประจำปี 2558 (หลักสูตร 7 วัน) รุ่นที่ 35 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.6/ว654  [ 27 มี.ค. 2558 ]
การรายงานข้อมูลการกู้เงินและสถานะหนี้คงค้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งกู้เงินจากสถาบันการเงินเพื่อดำเนินโครงการตามอำนาจหน้าที่ สน.คท. มท 0808.3/ว594  [ 27 มี.ค. 2558 ]
 


ทักษะในห้องเรียนก็ช่วยให้มือใหม่หางานได้ (18 พ.ย. 2557)    อ่าน 109  ตอบ 0  
บรรยากาศงานลอยกระทง 57 (10 พ.ย. 2557)    อ่าน 117  ตอบ 7  
งานประเพณีลอยกระทง 57 (10 พ.ย. 2557)    อ่าน 105  ตอบ 9  
 
ทต.ภูเขียว ได้ข่าวว่าชุมแพจะขอเป็นจังหวัด โดยจะรวมเอาอำเภอภูเขียวเข้าไปด้วย อยากทราบว่าคนภู (24 มี.ค. 2558)    อ่าน 2499  ตอบ 11
อบต.ท่าหินโงม สอบถามตำแหน่งว่าง (27 ก.พ. 2558)    อ่าน 129  ตอบ 2
ทต.บ้านเป้า สอบถามตำแหน่งว่าง (26 ก.พ. 2558)    อ่าน 132  ตอบ 1
ทต.ลาดใหญ่ วิศวกรโยธา ต้องการโอนย้าย (26 ก.พ. 2558)    อ่าน 90  ตอบ 1
ทต.ลาดใหญ่ วิศวกรโยธา ต้องการโอนย้าย (26 ก.พ. 2558)    อ่าน 97  ตอบ 1
ทต.ลาดใหญ่ รับโอน จพง.ป้องกัน (26 ก.พ. 2558)    อ่าน 109  ตอบ 1
อบต.หนองไผ่  เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ เปิดให้บริก (16 ก.พ. 2558)    อ่าน 59  ตอบ 1
อบต.หนองแวง  เว็บไซต์ (ทดลอง) อบต.หนองแวง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ เปิดให้บริการแล้วค่ะ (4 ก.พ. 2558)    อ่าน 2347  ตอบ 14
อบต.ท่าหินโงม เบอร์ที่ให้ไว้หน้าเว็บ ไม่สามารถติดต่อได้ค่ะ ไม่ทราบว่ามีเบอร์อืนที่ติดต่อได้หรื (14 ม.ค. 2558)    อ่าน 227  ตอบ 6
อบต.หนองแวง สอบถามมีตำแหน่งว่างหรือไม่ (17 ธ.ค. 2557)    อ่าน 117  ตอบ 1
 
 


ขอบคุณในการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ตามรายไตรมาส [ 27 มี.ค. 2558 ]   อ่าน 56 
การขอเบิกเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ เงินสวัสดิการและเงินเดือนครู ผดด. ( [ 26 มี.ค. 2558 ]   อ่าน 203 
***ด่วนที่สุด**กำหนดวัน เวลา และสถานที่ประชุมปรับแผน3ปีเทศบาล1/2558 [ 24 มี.ค. 2558 ]   อ่าน 204 
**ด่วนที่สุด** "การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ" สำหรับงบประมาณที่ได้ร [ 20 มี.ค. 2558 ]   อ่าน 451 
ด่วนที่สุด ขอให้รายงานข้อมูลการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบ [ 20 มี.ค. 2558 ]   อ่าน 106 
การประชุมชี้แจงการตรวจประเมินมาตราฐานการปฎิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 20 มี.ค. 2558 ]   อ่าน 265 
***ด่วนที่สุด***การสำรวจข้อมูลบ่อบาดาลสาธารณะในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท [ 19 มี.ค. 2558 ]   อ่าน 77 
การคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ [ 19 มี.ค. 2558 ]   อ่าน 63 
ประชุมปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี [ 18 มี.ค. 2558 ]   อ่าน 321 
***ด่วนที่สุด***สำรวจข้อมูลผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่นที่พ้นจากตำแหน่ง ในกรณีล [ 17 มี.ค. 2558 ]   อ่าน 102 


  ท่านต้องการให้ ทต.บ้านเพชรภูเขียว พัฒนาด้านใดมากที่สุด?
  การบริการประชาชน
  การฝึกอบรมและพัฒนาอาชีพ
  การพัฒนาแหล่งน้ำเพื่ออุปโภคบริโภค
  การส่งเสริมด้านสาธารณสุข
  การพัฒนาด้านการคมนาคม
 


วัน อปพร. ประจำปี 2558 [ 26 มี.ค. 2558 ]   อ่าน 13 
 


วัดหรดี
ศาลหลักเมือง ศาลหลวงบาล
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 24 ธ.ค. 2553