เทศบาลตำบลบ้านเพชรภูเขียว ยินดีต้อนรับ
 
 -อยู่ในระหว่างรวบรวมข้อมูล-
 


 
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเพชรภูเขียว เรื่อง สอบราคาจัดซื้อผ้าห่มกันหนาว ตามโครงการเต [ 19 ม.ค. 2558 ]   อ่าน 50 
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเพชรภูเขียว เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม (Bo [ 19 ม.ค. 2558 ]   อ่าน 24 
ประกาศ เทศบาลตำบลบ้านเพชรภูเขียว เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างท่อลอดเหล [ 19 ม.ค. 2558 ]   อ่าน 26 
ประกาศเทศบาลตำบล้านเพชรภูเขียว เรื่อง เรื่อง ประมูลจ้างโครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ [ 9 ม.ค. 2558 ]   อ่าน 46 
ประกาศ เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำบ้านเพชร หมู่ที่ 7 [ 9 ม.ค. 2558 ]   อ่าน 39 
 
 


 
สำนักงานท้องถิ่นจังหวัด ชัยภูมิ ประกาสสอบราคา [ 23 ม.ค. 2558 ]    อ่าน 25 
สำนักงานท้องถิ่นจังหวัด ชัยภูมิ ด่วนที่สุด รายชื่อ อปท.ที่ยังไม่ส่งแบบประเมินความพึงพอใจ [ 23 ม.ค. 2558 ]    อ่าน 180 
ทต.บ้านเป้า เทศบาลตำบลบ้านเป้า ได้จัดโครงการต้านภัยหนาว ประจำปี 2558 [ 22 ม.ค. 2558 ]    อ่าน 37 
อบต.บ้านยาง โครงการคนไทยหัวใจเดียวกัน [ 22 ม.ค. 2558 ]    อ่าน 19 
ทต.ภูเขียว โครงการสำรวจข้อมูลพื้นฐานชุมชนและครอบครัว [ 22 ม.ค. 2558 ]    อ่าน 30 
ทต.ภูเขียว มูลนิธิพระยาภิรมย์ภักดีได้มอบเสื้อกันหนาวช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาวอำเภอภูเขียว [ 22 ม.ค. 2558 ]    อ่าน 24 
สำนักงานท้องถิ่นจังหวัด ชัยภูมิ แผนออกตรวจประเมินปลัด(กรณีพิเศษ) [ 22 ม.ค. 2558 ]    อ่าน 174 
สำนักงานท้องถิ่นจังหวัด ชัยภูมิ ประกาศสอบราคา [ 22 ม.ค. 2558 ]    อ่าน 34 
สำนักงานท้องถิ่นจังหวัด ชัยภูมิ ประกาศสอบราคา [ 22 ม.ค. 2558 ]    อ่าน 22 
อบต.บ้านยาง โครงการต้านภัยหนาว ประจำปี 2558 [ 20 ม.ค. 2558 ]    อ่าน 42 
 
 


หลักเกณฑ์และวิธีการกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัด สน.คท. มท 0808.2/ว1  [ 23 ม.ค. 2558 ]
การขยายระยะเวลาการพัฒนาตามหลักสูตรพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา และศึกษานิเทศก์ สน.บถ. มท 0809.9/ว37  [ 23 ม.ค. 2558 ]
 


ทักษะในห้องเรียนก็ช่วยให้มือใหม่หางานได้ (18 พ.ย. 2557)    อ่าน 54  ตอบ 0  
บรรยากาศงานลอยกระทง 57 (10 พ.ย. 2557)    อ่าน 85  ตอบ 7  
งานประเพณีลอยกระทง 57 (10 พ.ย. 2557)    อ่าน 69  ตอบ 9  
 
อบต.ท่าหินโงม เบอร์ที่ให้ไว้หน้าเว็บ ไม่สามารถติดต่อได้ค่ะ ไม่ทราบว่ามีเบอร์อืนที่ติดต่อได้หรื (14 ม.ค. 2558)    อ่าน 194  ตอบ 6
ทต.บ้านเป้า สอบถามตำแหน่งว่าง (8 ม.ค. 2558)    อ่าน 57  ตอบ 0
อบต.หนองแวง สอบถามมีตำแหน่งว่างหรือไม่ (17 ธ.ค. 2557)    อ่าน 82  ตอบ 1
อบต.บ้านแท่น นำโครงการมาเสนอค่ะ (15 ธ.ค. 2557)    อ่าน 40  ตอบ 0
อบต.บ้านแท่น การกำจักสิ่งปฏิ * * * ล (27 พ.ย. 2557)    อ่าน 106  ตอบ 3
ทต.ลาดใหญ่ รับโอน จพง.ป้องกัน (20 พ.ย. 2557)    อ่าน 62  ตอบ 0
อบต.ท่าหินโงม  ส่งใบสมัครงานไป แล้ว กว่าจะเรียกสัมภาษณ์งาน (18 พ.ย. 2557)    อ่าน 67  ตอบ 0
ทต.บ้านเพชรภูเขียว ทักษะในห้องเรียนก็ช่วยให้มือใหม่หางานได้ (18 พ.ย. 2557)    อ่าน 54  ตอบ 0
ทต.บ้านเป้า เรื่องขยะและเจ้าหน้าที่ไม่ทำงาน (11 พ.ย. 2557)    อ่าน 370  ตอบ 1
ทต.ลาดใหญ่ วิศวกรโยธา ต้องการโอนย้าย (10 พ.ย. 2557)    อ่าน 71  ตอบ 0
 
 


ถึงสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ (เว้น อำเภอเกษตรสมบูรณ์ หนองบัวแดง [ 22 ม.ค. 2558 ]   อ่าน 194 
ด่วนที่สุด การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยหนาว [ 20 ม.ค. 2558 ]   อ่าน 184 
ด่วนที่สุด ถึงสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอทุกอำเภอ องค์การบริหารส่ว [ 20 ม.ค. 2558 ]   อ่าน 257 
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐษน O-NETประจำปีการศึกษา 2558 [ 16 ม.ค. 2558 ]   อ่าน 75 
ด่วนที่สุด ถึงสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอเมืองชัยภูมิ จัตุรัส และเ [ 16 ม.ค. 2558 ]   อ่าน 198 
**ด่วนที่สุด** ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ในก [ 16 ม.ค. 2558 ]   อ่าน 71 
ถึงสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอทุกอำเภอ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภู [ 16 ม.ค. 2558 ]   อ่าน 189 
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ ทุกอำเภอ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูม [ 15 ม.ค. 2558 ]   อ่าน 156 
จัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิก [ 13 ม.ค. 2558 ]   อ่าน 250 
แจ้งจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ปีงบปร [ 13 ม.ค. 2558 ]   อ่าน 138 


  ท่านต้องการให้ ทต.บ้านเพชรภูเขียว พัฒนาด้านใดมากที่สุด?
  การบริการประชาชน
  การฝึกอบรมและพัฒนาอาชีพ
  การพัฒนาแหล่งน้ำเพื่ออุปโภคบริโภค
  การส่งเสริมด้านสาธารณสุข
  การพัฒนาด้านการคมนาคม
 


ร่วมวางพานพุ่ม วันพ่อแห่งชาติ [ 4 ธ.ค. 2557 ]   อ่าน 88 
 


วัดหรดี
ศาลหลักเมือง ศาลหลวงบาล
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 24 ธ.ค. 2553