เทศบาลตำบลบ้านเพชรภูเขียว ยืนดีต้อนรับ
 
 -อยู่ในระหว่างรวบรวมข้อมูล-
 


 
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเพชรภูเขียว เรื่อง ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒน [ 21 พ.ย. 2557 ]   อ่าน 45 
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.๓) เทศบาลตำบลบ้านเพ [ 21 พ.ย. 2557 ]   อ่าน 41 
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเพชรภูเขียว เรื่อง แผนปฏิบัติการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ [ 4 พ.ย. 2557 ]   อ่าน 54 
ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.๓) เทศบาลตำบลบ้านเพชรภู [ 16 ต.ค. 2557 ]   อ่าน 59 
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(สถ.ศพด.3)เทศบาลตำบลบ้านเพชร [ 16 ต.ค. 2557 ]   อ่าน 67 
 
 


 
สำนักงานท้องถิ่นจังหวัด ชัยภูมิ ด่วนที่สุด ประชาสัมพันธ์โบนัส57 [ 22 ธ.ค. 2557 ]    อ่าน 41 
สำนักงานท้องถิ่นจังหวัด ชัยภูมิ ประกาศสอบราคา [ 22 ธ.ค. 2557 ]    อ่าน 16 
สำนักงานท้องถิ่นจังหวัด ชัยภูมิ ประกาศสอบราคา [ 18 ธ.ค. 2557 ]    อ่าน 34 
ทต.บ้านเป้า ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเป้า สอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียน [ 18 ธ.ค. 2557 ]    อ่าน 26 
อบต.บ้านยาง การประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ตำบลบ้า [ 18 ธ.ค. 2557 ]    อ่าน 11 
อบต.บ้านยาง ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา "อากาศหนาวเย็นบริเวณประเทศไทยตอนบน ฝนตกหนักบริเวณภาค [ 18 ธ.ค. 2557 ]    อ่าน 22 
อบต.บ้านยาง ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเ [ 17 ธ.ค. 2557 ]    อ่าน 38 
สำนักงานท้องถิ่นจังหวัด ชัยภูมิ ผลการสอบคัดเลือกเจ้าหน้าที่วิเคราะห์และติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น [ 16 ธ.ค. 2557 ]    อ่าน 258 
สำนักงานท้องถิ่นจังหวัด ชัยภูมิ ประกาศสอบราคา [ 16 ธ.ค. 2557 ]    อ่าน 67 
ทต.ภูเขียว ภูเขียวเกมส์ ครั้งที่ 18 [ 12 ธ.ค. 2557 ]    อ่าน 102 
 
 


ขยายระยะเวลาการชำระค่าลงทะเบียนโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมงานพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Environmental Health Accreditaiton : EHA) รุ่นที่ 3 และรุ่นที่ 4 ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว2346  [ 19 ธ.ค. 2557 ]
ชี้แจงและทำความเข้าใจเกี่ยวกับการยุบเลิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.พร. มท 0890.2/ว2338  [ 19 ธ.ค. 2557 ]
 


ทักษะในห้องเรียนก็ช่วยให้มือใหม่หางานได้ (18 พ.ย. 2557)    อ่าน 29  ตอบ 0  
บรรยากาศงานลอยกระทง 57 (10 พ.ย. 2557)    อ่าน 61  ตอบ 7  
งานประเพณีลอยกระทง 57 (10 พ.ย. 2557)    อ่าน 46  ตอบ 9  
 
อบต.หนองแวง สอบถามมีตำแหน่งว่างหรือไม่ (17 ธ.ค. 2557)    อ่าน 50  ตอบ 1
อบต.ท่าหินโงม เบอร์ที่ให้ไว้หน้าเว็บ ไม่สามารถติดต่อได้ค่ะ ไม่ทราบว่ามีเบอร์อืนที่ติดต่อได้หรื (16 ธ.ค. 2557)    อ่าน 161  ตอบ 5
อบต.บ้านแท่น นำโครงการมาเสนอค่ะ (15 ธ.ค. 2557)    อ่าน 14  ตอบ 0
อบต.บ้านแท่น การกำจักสิ่งปฏิ * * * ล (27 พ.ย. 2557)    อ่าน 84  ตอบ 3
ทต.ลาดใหญ่ รับโอน จพง.ป้องกัน (20 พ.ย. 2557)    อ่าน 44  ตอบ 0
อบต.ท่าหินโงม  ส่งใบสมัครงานไป แล้ว กว่าจะเรียกสัมภาษณ์งาน (18 พ.ย. 2557)    อ่าน 49  ตอบ 0
ทต.บ้านเพชรภูเขียว ทักษะในห้องเรียนก็ช่วยให้มือใหม่หางานได้ (18 พ.ย. 2557)    อ่าน 29  ตอบ 0
ทต.บ้านเป้า เรื่องขยะและเจ้าหน้าที่ไม่ทำงาน (11 พ.ย. 2557)    อ่าน 344  ตอบ 1
ทต.ลาดใหญ่ วิศวกรโยธา ต้องการโอนย้าย (10 พ.ย. 2557)    อ่าน 50  ตอบ 0
ทต.ลาดใหญ่ วิศวกรโยธา ต้องการโอนย้าย (10 พ.ย. 2557)    อ่าน 41  ตอบ 0
 
 


*ด่วนที่สุด* ขอเชิญร่วมพิธีเปิดการแข่งขันและร่วมเป็นกำลังใจให้กับนักกีฬาในการแข [ 22 ธ.ค. 2557 ]   อ่าน 32 
**ด่วนที่สุด**แจ้งการโอนเงินอุดหนุนทั่วไป ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 [ 22 ธ.ค. 2557 ]   อ่าน 112 
เร่งรัดการบริหารงบประมาณตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประำจ [ 17 ธ.ค. 2557 ]   อ่าน 169 
แจ้ง มติ ก.อบต.จังหวัดชัยภูมิ 11-2557 [ 2 ธ.ค. 2557 ]   อ่าน 1083 
แจ้งมติ ก.ท.จ.ชัยภูมิ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2557 (ครั้งที่ 11-2557) [ 1 ธ.ค. 2557 ]   อ่าน 506 
การตรวจสอบการคลังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณพ.ศ.2558 [ 17 ธ.ค. 2557 ]   อ่าน 83 
เร่งรัดการบริหารงบประมาณตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประำจ [ 16 ธ.ค. 2557 ]   อ่าน 86 
***ด่วนที่สุด***การเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง [ 16 ธ.ค. 2557 ]   อ่าน 103 
**ด่วนที่สุด**การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศบาลปีใหม่ 2558 [ 15 ธ.ค. 2557 ]   อ่าน 133 
ส่งคืนเงินค่าลงทะเบียนตามโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการในการแปลงนโยบายการบริหารงานต [ 15 ธ.ค. 2557 ]   อ่าน 86 


  ท่านต้องการให้ ทต.บ้านเพชรภูเขียว พัฒนาด้านใดมากที่สุด?
  การบริการประชาชน
  การฝึกอบรมและพัฒนาอาชีพ
  การพัฒนาแหล่งน้ำเพื่ออุปโภคบริโภค
  การส่งเสริมด้านสาธารณสุข
  การพัฒนาด้านการคมนาคม
 


ร่วมวางพานพุ่ม วันพ่อแห่งชาติ [ 4 ธ.ค. 2557 ]   อ่าน 58 
 


วัดหรดี
ศาลหลักเมือง ศาลหลวงบาล
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 24 ธ.ค. 2553