เทศบาลตำบลบ้านเพชรภูเขียว ยืนดีต้อนรับ
 
 -อยู่ในระหว่างรวบรวมข้อมูล-
 


 
ประกาศสอบราคาโครงการเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 4 นิ้ว และย้ายหอถังสูงจากบ้ [ 5 ก.ย. 2557 ]   อ่าน 31 
ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างบ่อบำบัดน้ำเสียตลาดสดเทศบาลตำบลบ้านเพชรภูเขียว [ 5 ก.ย. 2557 ]   อ่าน 32 
สอบราคาจัดซื้อสื่อการเรียนการสอนและวัสดุการศึกษา [ 18 ก.ค. 2557 ]   อ่าน 98 
การจัดการความรู้ (KM) เทศบาลตำบลบ้านเพชรภูเขียว [ 17 มิ.ย. 2557 ]   อ่าน 102 
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเพชรภูเขียว เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.ถนนแยกซอย [ 11 พ.ย. 2556 ]   อ่าน 215 
 
 


 
สำนักงานท้องถิ่นจังหวัด ชัยภูมิ กำหนอออกตรวจประเมินอบต.ขนาดกลาง [ 22 ก.ย. 2557 ]    อ่าน 50 
สำนักงานท้องถิ่นจังหวัด ชัยภูมิ ประกาศสอบราคา [ 18 ก.ย. 2557 ]    อ่าน 34 
ทต.ภูเขียว ประชุมกีฬาเทศบาลสัมพันธ์ครั้งที่ 18 ภูเขียวเกมส์ [ 17 ก.ย. 2557 ]    อ่าน 51 
อบต.บ้านแท่น โครงการเสริมสร้างความเสมอภาคระหว่างชาย - หญิง [ 17 ก.ย. 2557 ]    อ่าน 23 
ทต.บ้านเพชรภูเขียว ส่งมอบโครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำบ้านเพชร [ 16 ก.ย. 2557 ]    อ่าน 33 
สำนักงานท้องถิ่นจังหวัด ชัยภูมิ ด่วนที่สุด สำรวจข้อมูลเงินเดือนและค่าจ้างของอปท. [ 16 ก.ย. 2557 ]    อ่าน 551 
สำนักงานท้องถิ่นจังหวัด ชัยภูมิ ประกาศสอบราคา [ 15 ก.ย. 2557 ]    อ่าน 50 
ทต.ภูเขียว ชมรมผู้สูงอายุไทเก๊กภูเขียวโครงการสูงวัยอย่างมีคุณค่า ชราอย่างมีศักดิ์ศรี [ 12 ก.ย. 2557 ]    อ่าน 36 
สำนักงานท้องถิ่นจังหวัด ชัยภูมิ กรอกข้อมูลแผนอัตรากำลัง 3ปี(เฉพาะ อปท.ที่มีโรงรียนในสังกัด) [ 12 ก.ย. 2557 ]    อ่าน 201 
สำนักงานท้องถิ่นจังหวัด ชัยภูมิ แนวทางการเยียวยาพนักงานจ้างกรณีปรับลดค่าใช้จ่ายฯ [ 10 ก.ย. 2557 ]    อ่าน 466 
 
 


การบูรณาการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน (กรณีถนนชำรุดเสียหายในหมู่บ้าน/ชุมชน) ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.2/ว1636  [ 22 ก.ย. 2557 ]
ภารกิจงานตรวจป้องกันโรคสัตว์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.สส. มท 0891.3/ว1635  [ 22 ก.ย. 2557 ]
 


อยากซื๋อทีดินปลูกบ้าน (4 มิ.ย. 2557)    อ่าน 1828  ตอบ 18  
สอบถามตำแหน่งว่าง (2 มิ.ย. 2557)    อ่าน 948  ตอบ 6  
ภูเขียว จะขึ้นกับ จังหวัดชุมแพ จริงหรือ? (5 พ.ค. 2557)    อ่าน 2705  ตอบ 19  
 
ทต.ภูเขียว บิ๊กซี มาร์เก็ต ภูเขียว โครงการปี 2557 (19 ก.ย. 2557)    อ่าน 680  ตอบ 5
อบต.บ้านยาง ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.บ้านยาง อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ ค่ะ (15 ก.ย. 2557)    อ่าน 99  ตอบ 2
ทต.บ้านเป้า อยากทราบประวัติ (12 ก.ย. 2557)    อ่าน 24  ตอบ 0
ทต.ภูเขียว ได้ข่าวว่าชุมแพจะขอเป็นจังหวัด โดยจะรวมเอาอำเภอภูเขียวเข้าไปด้วย อยากทราบว่าคนภู (9 ก.ย. 2557)    อ่าน 1838  ตอบ 9
อบต.ท่าหินโงม หางานพาร์ทไทม์เริ่มต้นที่ประสิทธิผลที่ผ่านมาของคุณ (4 ก.ย. 2557)    อ่าน 137  ตอบ 0
อบต.หนองโพนงาม สอบถามเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุย้าย นางวุ้น รุ่มชัยภูมิ 16/6 ม.7 ต.หนองโพนงาม อ.เกษ (4 ก.ย. 2557)    อ่าน 23  ตอบ 0
ทต.ภูเขียว ได้ข่าวมาว่าเทศบาลภูเขียว จะยกฐานะขึ้นเปน"เทศบาลเมืองภูเขียว"จริงมั้ยค (27 ส.ค. 2557)    อ่าน 797  ตอบ 14
ทต.ภูเขียว อยากให้มีการประกวดร้องเพลงไทยลุกทุ่ง (15 ส.ค. 2557)    อ่าน 20  ตอบ 0
อบต.ท่าหินโงม เบอร์ที่ให้ไว้หน้าเว็บ ไม่สามารถติดต่อได้ค่ะ ไม่ทราบว่ามีเบอร์อืนที่ติดต่อได้หรื (6 ส.ค. 2557)    อ่าน 73  ตอบ 2
อบต.หนองแวง  เว็บไซต์ (ทดลอง) อบต.หนองแวง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ เปิดให้บริการแล้วค่ะ (29 ก.ค. 2557)    อ่าน 1557  ตอบ 13
 
 


***ด่วนที่สุด*** เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ ปร [ 19 ก.ย. 2557 ]   อ่าน 188 
***ด่วนที่สุด*** แจ้งจัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (เบี้ยความพิการ) ปี ๒๕๕๗ เพิ่มเติ [ 19 ก.ย. 2557 ]   อ่าน 152 
***ด่วนที่สุด*** แจ้งจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุเฉพาะกิจ (เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ) ปี [ 19 ก.ย. 2557 ]   อ่าน 122 
***ด่วนทีสุด*** แจ้งการจัดสรรงบศูนย์ฯ ปี ๕๗ งวด ๓ (ก.ค. - ก.ย. ๕๗) [ 18 ก.ย. 2557 ]   อ่าน 293 
ด่วนที่สุด การดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของกระทรวงมหาดไทย ตั [ 18 ก.ย. 2557 ]   อ่าน 57 
แจ้งการโอนอฉ. รายการเงินเดือน ครูผู้ดูแลเด็ก และค่าตอบแทนผู้ดูแลเด็ก งวด 3 (เดือ [ 17 ก.ย. 2557 ]   อ่าน 331 
**ด่วนที่สุด**การกันเงินงบประมาณปี พ.ศ.2557 ไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายเวลาเบิกจ่ [ 16 ก.ย. 2557 ]   อ่าน 172 
รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรการดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น ประ [ 12 ก.ย. 2557 ]   อ่าน 339 
แจ้งการโอนเงิน อฉ.สำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โอนวันที่ 11 ก.ย.57 [ 12 ก.ย. 2557 ]   อ่าน 477 
การรายงานข้อมูลจำนวนประชากรเพื่อใช้ในการจัดสรรภาษี [ 8 ก.ย. 2557 ]   อ่าน 243 


  ท่านต้องการให้ ทต.บ้านเพชรภูเขียว พัฒนาด้านใดมากที่สุด?
  การบริการประชาชน
  การฝึกอบรมและพัฒนาอาชีพ
  การพัฒนาแหล่งน้ำเพื่ออุปโภคบริโภค
  การส่งเสริมด้านสาธารณสุข
  การพัฒนาด้านการคมนาคม
 


ส่งมอบโครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำบ้านเพชร [ 16 ก.ย. 2557 ]   อ่าน 33 
 


วัดหรดี
ศาลหลักเมือง ศาลหลวงบาล
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 24 ธ.ค. 2553