เทศบาลตำบลบ้านเพชรภูเขียว ยินดีต้อนรับ
 
 -อยู่ในระหว่างรวบรวมข้อมูล-
 


 
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเพชรภูเขียว เรื่อง สอบราคาจัดซื้อผ้าห่มกันหนาว ตามโครงการเต [ 19 ม.ค. 2558 ]   อ่าน 188 
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเพชรภูเขียว เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม (Bo [ 19 ม.ค. 2558 ]   อ่าน 86 
ประกาศ เทศบาลตำบลบ้านเพชรภูเขียว เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างท่อลอดเหล [ 19 ม.ค. 2558 ]   อ่าน 91 
ประกาศเทศบาลตำบล้านเพชรภูเขียว เรื่อง เรื่อง ประมูลจ้างโครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ [ 9 ม.ค. 2558 ]   อ่าน 99 
ประกาศ เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำบ้านเพชร หมู่ที่ 7 [ 9 ม.ค. 2558 ]   อ่าน 92 
 
 


 
ทต.บ้านเพชรภูเขียว ประชาคมชุมชนบ้านเมืองคง ประจำปี 2558 [ 22 พ.ค. 2558 ]    อ่าน 9 
อบต.หนองแวง อบต.หนองแวง ร่วมรณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือกออก [ 22 พ.ค. 2558 ]    อ่าน 8 
สำนักงานท้องถิ่นจังหวัด ชัยภูมิ ด่วนที่สุด สำรวจข้อมูลการเข้าสู่ตำแหน่งผู้บริหารของเทศบาลในเทศบาลขนาดเล็ก [ 22 พ.ค. 2558 ]    อ่าน 48 
ทต.บ้านเพชรภูเขียว ประชาคมชุมชนบ้านเพชรเหนือ ประจำปี 2558 [ 22 พ.ค. 2558 ]    อ่าน 6 
สำนักงานท้องถิ่นจังหวัด ชัยภูมิ แจ้งวันอบรมก่อนไปศึกษาดูงานฯ [ 21 พ.ค. 2558 ]    อ่าน 91 
ทต.ลาดใหญ่ โครงการฝึกอบรมอาชีพ ประจำปี2558 [ 21 พ.ค. 2558 ]    อ่าน 9 
ทต.ลาดใหญ่ โครงการเสริมสร้างความรู้รักสามัคคีของบุคลากรเทศบาลตำบลลาดใหญ่   [ 21 พ.ค. 2558 ]    อ่าน 15 
ทต.ลาดใหญ่ โครงการฝึกอบรมสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนักบ้าในชุมชน ประจ [ 21 พ.ค. 2558 ]    อ่าน 12 
ทต.บ้านเพชรภูเขียว ประชาคมชุมชนบ้านเพชร ประจำป 2558 [ 21 พ.ค. 2558 ]    อ่าน 12 
ทต.บ้านเป้า เรื่อง สอบราคาซื้อ จำนวน 2 โครงการ 1.จัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงปิด(CCTV) 2.จัดซื้อเว [ 20 พ.ค. 2558 ]    อ่าน 23 
 
 


การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน สน.กศ. มท 0893.2/ว1037  [ 21 พ.ค. 2558 ]
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรียนรู้ระบบออนไลน์ข้อสอบ PISA สู่การประเมินในชั้นเรียน ด่วนมาก สน.กศ. มท 0893.2/ว1036  [ 21 พ.ค. 2558 ]
 


ทักษะในห้องเรียนก็ช่วยให้มือใหม่หางานได้ (18 พ.ย. 2557)    อ่าน 188  ตอบ 0  
บรรยากาศงานลอยกระทง 57 (10 พ.ย. 2557)    อ่าน 141  ตอบ 7  
งานประเพณีลอยกระทง 57 (10 พ.ย. 2557)    อ่าน 124  ตอบ 9  
 
อบต.บ้านแท่น ช่วงนี้อยู่ในช่วงปรับปรุงแผนพัฒนา3ปี เชิญทุกท่านร่วมคิดร่วมเสนอแนวทางการพัฒนา/โค (22 พ.ค. 2558)    อ่าน 3  ตอบ 0
อบต.ท่าหินโงม ขอประชาสัมพันธ์ บริษัทรับจัดทัวร์ทั้งในและต่างประเทศ จัดกรุ๊ปเหมา สัมนา ดูงาน ทั (19 พ.ค. 2558)    อ่าน 1  ตอบ 0
อบต.นาฝาย เว็บไซต์ (ทดลอง) อบต.นาฝาย อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ เปิดให้บริการแล้วค่ะ (19 พ.ค. 2558)    อ่าน 8  ตอบ 0
อบต.หนองแวง อยากทราบประกาศจัดซื้อรถขุด (18 พ.ค. 2558)    อ่าน 30  ตอบ 1
ทต.ภูเขียว ข่าวดี การรถไฟเลือกพิจารณา เส้นทางรถไฟรางคู่ จัตุรัส ชัยภูมิ ชุมแพ หนองบัวลำภู เ (6 พ.ค. 2558)    อ่าน 34  ตอบ 0
ทต.ภูเขียว โครงการสร้างถนน 4 ช่องจราจร 201 แก้งคร้อ-ภูเขียว-ชุมแพและเลี่ยงเมืองภูเขียว (6 พ.ค. 2558)    อ่าน 709  ตอบ 8
ทต.ภูเขียว กีฬา ฟุตซอล ภูเขียวคัพ (5 พ.ค. 2558)    อ่าน 2764  ตอบ 36
ทต.ภูเขียว ฟุตซอลภูเขียวคัพ2558 (30 เม.ย. 2558)    อ่าน 202  ตอบ 5
ทต.บ้านเป้า สอบถามตำแหน่งว่าง (25 เม.ย. 2558)    อ่าน 194  ตอบ 2
อบต.ท่าหินโงม สอบถามตำแหน่งว่าง (15 เม.ย. 2558)    อ่าน 173  ตอบ 3
 
 


ติดตามการบันทึกข้อมูล ตัวชี้วัดจัดเก็บรายได้ของ อปท. งวดที่ 1(1 ต.ค.57-30เม.ย.58 [ 22 พ.ค. 2558 ]   อ่าน 3 
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 22 พ.ค. 2558 ]   อ่าน 47 
**ด่วนที่สุด** ติดตาม อปท. ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล ตัวชี้วัดจัดเก็บรายได้ปี 2558 ง [ 19 พ.ค. 2558 ]   อ่าน 176 
***ด่วนที่สุด***แผนแม่บทป้องกันและบรรเทาภัยแล้ง [ 19 พ.ค. 2558 ]   อ่าน 120 
แจ้งการจัดสรรเงินค่าภาคหลวงแร่ งวดที่ 1/2558 เงินเข้า 15 พ.ค.58 (โอนโดยกรมอุตสาห [ 18 พ.ค. 2558 ]   อ่าน 137 
**ด่วนที่สุด**การจัดทำตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการฯ ปี 2558 "รายได้ [ 15 พ.ค. 2558 ]   อ่าน 145 
การกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเบิกค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการยกเลิกการเดินทางไปศึ [ 15 พ.ค. 2558 ]   อ่าน 106 
ขอส่งประกาศรับสมัครเข้ารับการคัดเลือกกันเองเป็นอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพระดับเข [ 15 พ.ค. 2558 ]   อ่าน 44 
สำรวจชีวิตคุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากรในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น [ 14 พ.ค. 2558 ]   อ่าน 112 
***ด่วนที่สุด***ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขอใช้เงินเหลือจ่ายเงินอุดหนุน [ 14 พ.ค. 2558 ]   อ่าน 165 


  ท่านต้องการให้ ทต.บ้านเพชรภูเขียว พัฒนาด้านใดมากที่สุด?
  การบริการประชาชน
  การฝึกอบรมและพัฒนาอาชีพ
  การพัฒนาแหล่งน้ำเพื่ออุปโภคบริโภค
  การส่งเสริมด้านสาธารณสุข
  การพัฒนาด้านการคมนาคม
 


ประชาคมชุมชนบ้านเมืองคง ประจำปี 2558 [ 22 พ.ค. 2558 ]   อ่าน 9 
 


วัดหรดี
ศาลหลักเมือง ศาลหลวงบาล
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 24 ธ.ค. 2553