เทศบาลตำบลบ้านเพชรภูเขียว ยืนดีต้อนรับ
 
 -อยู่ในระหว่างรวบรวมข้อมูล-
 


 
ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.๓) เทศบาลตำบลบ้านเพชรภู [ 16 ต.ค. 2557 ]   อ่าน 17 
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(สถ.ศพด.3)เทศบาลตำบลบ้านเพชร [ 16 ต.ค. 2557 ]   อ่าน 14 
ประกาศสอบราคาโครงการเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 4 นิ้ว และย้ายหอถังสูงจากบ้ [ 5 ก.ย. 2557 ]   อ่าน 62 
ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างบ่อบำบัดน้ำเสียตลาดสดเทศบาลตำบลบ้านเพชรภูเขียว [ 5 ก.ย. 2557 ]   อ่าน 64 
สอบราคาจัดซื้อสื่อการเรียนการสอนและวัสดุการศึกษา [ 18 ก.ค. 2557 ]   อ่าน 125 
 
 


 
สำนักงานท้องถิ่นจังหวัด ชัยภูมิ ***ด่วนที่สุด***โครงการฝึกอบรมหลักสูตรแนวทางการปฏิบัติของคณะกรรมการต่าง ๆ เกี่ยว [ 21 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 83 
สำนักงานท้องถิ่นจังหวัด ชัยภูมิ โครงการฝึกอบรมหลักสูตรแนวทางการปฏิบัติของคณะกรรมการต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัด [ 21 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 8 
สำนักงานท้องถิ่นจังหวัด ชัยภูมิ ประกาศสอบราคา [ 20 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 20 
ทต.บ้านเป้า รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานให้ดำรงตำแหน่งบ [ 20 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 22 
สำนักงานท้องถิ่นจังหวัด ชัยภูมิ ประกาศสอบราคา [ 20 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 16 
ทต.ภูเขียว สอบราคาจ้างเหมาผู้ประกอบอาหารกลางวัน [ 20 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 10 
ทต.ภูเขียว สอบราคาจ้างเหมาผู้ประกอบอาหารกลางวัน [ 17 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 20 
สำนักงานท้องถิ่นจังหวัด ชัยภูมิ ด่วนที่สุด สำรวจเงินเดือน [ 17 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 433 
อบต.ศรีสำราญ ต้อนรับคณะผู้แทนพระองค์ [ 16 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 27 
อบต.ศรีสำราญ การประชุมเร่งรัดกำจัดโรคพิษสุนัขบ้า [ 16 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 28 
 
 


การใช้คำขึ้นต้น สรรพนาม คำลงท้ายในหนังสือราชการ และคำที่ใช้ในการจ่าหน้าซองถึงประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ สล. มท 0801.1/ว25  [ 20 ต.ค. 2557 ]
การรายงานผลความคืบหน้าการแก้ไขข้อสังเกตประกอบการตรวจสอบงบการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามข้อเสนอแนะของสำนักตรวจเงินแผ่นดิน ตบ. มท 0805/ว1876  [ 20 ต.ค. 2557 ]
 


สอบถามตำแหน่งว่าง (28 ก.ย. 2557)    อ่าน 991  ตอบ 7  
อยากซื๋อทีดินปลูกบ้าน (4 มิ.ย. 2557)    อ่าน 1884  ตอบ 18  
ภูเขียว จะขึ้นกับ จังหวัดชุมแพ จริงหรือ? (5 พ.ค. 2557)    อ่าน 2766  ตอบ 19  
 
อบต.ท่าหินโงม เบอร์ที่ให้ไว้หน้าเว็บ ไม่สามารถติดต่อได้ค่ะ ไม่ทราบว่ามีเบอร์อืนที่ติดต่อได้หรื (21 ต.ค. 2557)    อ่าน 98  ตอบ 3
อบต.ท่าหินโงม สอบถามตำแหน่งว่าง (21 ต.ค. 2557)    อ่าน 15  ตอบ 1
อบต.ศรีสำราญ เว็บไซต์ (ทดลอง) อบต.ศรีสำราญ อ.คอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ เปิดให้บริการแล้วค่ะ (16 ต.ค. 2557)    อ่าน 3  ตอบ 0
อบต.ท่าหินโงม สอบถามตำแหน่งว่าง (13 ต.ค. 2557)    อ่าน 14  ตอบ 0
อบต.บ้านยาง สอบถามตำแหน่งว่างของ อบต. บ้านยางครับ (12 ต.ค. 2557)    อ่าน 13  ตอบ 0
อบต.บ้านแท่น สอบถามมีตำแหน่งว่างหรือไม่ (10 ต.ค. 2557)    อ่าน 41  ตอบ 2
อบต.บ้านแท่น 1. ท่านคิดว่า อบต.บ้านแท่น มีศักยภาพในเรื่องใดมากทีสุด (7 ต.ค. 2557)    อ่าน 201  ตอบ 2
ทต.บ้านเพชรภูเขียว สอบถามตำแหน่งว่าง (28 ก.ย. 2557)    อ่าน 991  ตอบ 7
อบต.หนองโดน เว็บไซต์ อบต.หนองโดน อำเภอจัสตุรัส จังหวัดชัยภูมิ เปิดให้บริการแล้วค่ะ (23 ก.ย. 2557)    อ่าน 39  ตอบ 0
ทต.ภูเขียว บิ๊กซี มาร์เก็ต ภูเขียว โครงการปี 2557 (19 ก.ย. 2557)    อ่าน 735  ตอบ 5
 
 


โครงการฝึกอบรมหลักสูตรแนวทางการปฏิบัติของคณะกรรมการต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ [ 21 ต.ค. 2557 ]   อ่าน 4 
***ด่วนที่สุด*** ดครงการฝึกอบรมหลักสูตรแนวทางการปฏิบัติของคณะกรรมการต่าง ๆ เกี่ย [ 21 ต.ค. 2557 ]   อ่าน 31 
ด่วนที่สุด การจัดสรรครูผดด.ปีงบฯ2557 [ 17 ต.ค. 2557 ]   อ่าน 263 
***ด่วนมาก*** การกรอกข้อมูลนักเรียนและข้อมูลอื่น ในโปรแกรม SIS [ 15 ต.ค. 2557 ]   อ่าน 184 
**ด่วนที่สุด** โครงการอบรมสัมมนาผู้นำชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อส่งเสร [ 15 ต.ค. 2557 ]   อ่าน 129 
**ด่วนที่สุด** ติดตามการบันทึกข้อมูลตัวชีวัดจัดเก็บรายได้ เดือน ก.ย.57 ผ่านระบบข [ 13 ต.ค. 2557 ]   อ่าน 128 
***ด่วนที่สุด*** แจ้งจัดสรรเบี้ยผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ [ 10 ต.ค. 2557 ]   อ่าน 273 
ส่งแผนตรวจนิเทศและตรวจติดตามการปฏิบัติงานด้านการคลัง การบัญชี และพัสดุขององค์กรป [ 9 ต.ค. 2557 ]   อ่าน 369 
แจ้งการจัดสรรเงินค่าภาคหลวงแร่ งวดที่ 2-3/2557 เงินเข้า 26 ก.ย.57 (โอนโดยกรมอุตส [ 7 ต.ค. 2557 ]   อ่าน 132 
ด่วนที่สุด รายงานการบริหารจัดการขยะของ อปท. [ 7 ต.ค. 2557 ]   อ่าน 72 


  ท่านต้องการให้ ทต.บ้านเพชรภูเขียว พัฒนาด้านใดมากที่สุด?
  การบริการประชาชน
  การฝึกอบรมและพัฒนาอาชีพ
  การพัฒนาแหล่งน้ำเพื่ออุปโภคบริโภค
  การส่งเสริมด้านสาธารณสุข
  การพัฒนาด้านการคมนาคม
 


ส่งมอบโครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำบ้านเพชร [ 16 ก.ย. 2557 ]   อ่าน 87 
 


วัดหรดี
ศาลหลักเมือง ศาลหลวงบาล
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 24 ธ.ค. 2553