เทศบาลตำบลบ้านเพชรภูเขียว ยินดีต้อนรับ
 
 -อยู่ในระหว่างรวบรวมข้อมูล-
 


 
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเพชรภูเขียว เรื่อง สอบราคาจัดซื้อผ้าห่มกันหนาว ตามโครงการเต [ 19 ม.ค. 2558 ]   อ่าน 138 
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเพชรภูเขียว เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม (Bo [ 19 ม.ค. 2558 ]   อ่าน 62 
ประกาศ เทศบาลตำบลบ้านเพชรภูเขียว เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างท่อลอดเหล [ 19 ม.ค. 2558 ]   อ่าน 68 
ประกาศเทศบาลตำบล้านเพชรภูเขียว เรื่อง เรื่อง ประมูลจ้างโครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ [ 9 ม.ค. 2558 ]   อ่าน 77 
ประกาศ เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำบ้านเพชร หมู่ที่ 7 [ 9 ม.ค. 2558 ]   อ่าน 70 
 
 


 
สำนักงานท้องถิ่นจังหวัด ชัยภูมิ ประกาศสอบราคา [ 2 มี.ค. 2558 ]    อ่าน 10 
ทต.บ้านเป้า เทศบาลตำบลบ้านเป้า ร่วมขบวนแห่งานพระไกรสิงหนาท ประจำปี 2558 [ 2 มี.ค. 2558 ]    อ่าน 10 
ทต.ลาดใหญ่ นายกเทศมนตรีตำบลลาดใหญ่ เยื่ยมคารวะท่านผู้ว่าจังหวัดชัยภูมิ และท้องถิ่นจังหวัด [ 2 มี.ค. 2558 ]    อ่าน 15 
สำนักงานท้องถิ่นจังหวัด ชัยภูมิ แจ้งสถานที่โครงการอบรมปฐมนิเทศครูผู้ดูแลเด็กและครูผู้ช่วยในสังกัดอปท.ที่ได้รับกา [ 2 มี.ค. 2558 ]    อ่าน 128 
ทต.ลาดใหญ่ โครงการเสริมสร้างความรู้รักสามัคคีของบุคลากรเทศบาลตำบลลาดใหญ่ [ 2 มี.ค. 2558 ]    อ่าน 13 
ทต.ลาดใหญ่ ความรู้เรื่องสาเหตุเกี่ยวกับเพลิงไหม้ [ 27 ก.พ. 2558 ]    อ่าน 10 
ทต.ลาดใหญ่ ความรู้เกี่ยวกับกฎจราจร [ 27 ก.พ. 2558 ]    อ่าน 14 
สำนักงานท้องถิ่นจังหวัด ชัยภูมิ การประเมินผลงานการบริหารงานบุคคลของอปท. [ 26 ก.พ. 2558 ]    อ่าน 273 
ทต.ลาดใหญ่ ความรู้เรื่องงานทะเบียนราษฎร [ 26 ก.พ. 2558 ]    อ่าน 12 
ทต.ลาดใหญ่ คำแนะนำการชำระภาษีของเทศบาล [ 26 ก.พ. 2558 ]    อ่าน 14 
 
 


การจัดงานวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2558 สล. มท 0801.3/3606  [ 2 มี.ค. 2558 ]
การจัดงานวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2558 สล. มท 0801.3/ว436  [ 2 มี.ค. 2558 ]
 


ทักษะในห้องเรียนก็ช่วยให้มือใหม่หางานได้ (18 พ.ย. 2557)    อ่าน 82  ตอบ 0  
บรรยากาศงานลอยกระทง 57 (10 พ.ย. 2557)    อ่าน 103  ตอบ 7  
งานประเพณีลอยกระทง 57 (10 พ.ย. 2557)    อ่าน 89  ตอบ 9  
 
อบต.บ้านแท่น Hacked By Z3h1R - Ashiyane Digital Security Team - Hacked By Z3h1R - Ashiyane Di (2 มี.ค. 2558)    อ่าน 2  ตอบ 0
อบต.ท่าหินโงม Hacked BY Z3H1R - Hacked BY Z3H1R - Hacked BY Z3H1R - Hacked BY Z3H1R - Hacked B (2 มี.ค. 2558)    อ่าน 1  ตอบ 0
อบต.ท่าหินโงม สอบถามตำแหน่งว่าง (27 ก.พ. 2558)    อ่าน 104  ตอบ 2
ทต.บ้านเป้า สอบถามตำแหน่งว่าง (26 ก.พ. 2558)    อ่าน 101  ตอบ 1
ทต.ลาดใหญ่ วิศวกรโยธา ต้องการโอนย้าย (26 ก.พ. 2558)    อ่าน 79  ตอบ 1
ทต.ลาดใหญ่ วิศวกรโยธา ต้องการโอนย้าย (26 ก.พ. 2558)    อ่าน 87  ตอบ 1
ทต.ลาดใหญ่ รับโอน จพง.ป้องกัน (26 ก.พ. 2558)    อ่าน 94  ตอบ 1
อบต.หนองไผ่  เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ เปิดให้บริก (16 ก.พ. 2558)    อ่าน 20  ตอบ 1
อบต.หนองแวง  เว็บไซต์ (ทดลอง) อบต.หนองแวง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ เปิดให้บริการแล้วค่ะ (4 ก.พ. 2558)    อ่าน 2256  ตอบ 14
อบต.ท่าหินโงม เบอร์ที่ให้ไว้หน้าเว็บ ไม่สามารถติดต่อได้ค่ะ ไม่ทราบว่ามีเบอร์อืนที่ติดต่อได้หรื (14 ม.ค. 2558)    อ่าน 216  ตอบ 6
 
 


แจ้งการโอนเงิน อฉ.ทุนการศึกษาผู้ดูแลเด็ก [ 26 ก.พ. 2558 ]   อ่าน 153 
***ด่วนที่สุด*** โครงการสร้างวิทยากรการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาสังกัด อ [ 26 ก.พ. 2558 ]   อ่าน 73 
การจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตขอ [ 26 ก.พ. 2558 ]   อ่าน 65 
เชิญท้องถิ่นอำเภอประชุม วันที่ 27 ก.พ. 58 เวลา 13.00 น. ห้องพญาแล ชั้น 5 ศาลากลา [ 23 ก.พ. 2558 ]   อ่าน 134 
ประชุมผู้บริหาร/ปลัด อปท. วันที่ 27 ก.พ. 58 เวลา 13.00 น. ณ ห้องพญาแล ชั้น 5 ศาล [ 23 ก.พ. 2558 ]   อ่าน 245 
ขอความร่วมมือสำรวจข้อมูลสนามฟุตซอลประจำเทศบาลฯ [ 23 ก.พ. 2558 ]   อ่าน 53 
**ด่วนที่สุด**แจ้งรายชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป้าหมายส่งบุคลากรท้องถิ่นเข้าร [ 23 ก.พ. 2558 ]   อ่าน 85 
**ด่วนที่สุด** การปรับปรุงดูแลห้องน้ำสาธารณะและห้องน้ำของส่วนราชการ [ 19 ก.พ. 2558 ]   อ่าน 121 
สำรวจข้อมูลความต้องการบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน และบ่อบาดาลสาธารณะ [ 19 ก.พ. 2558 ]   อ่าน 93 
**ด่วนที่สุด**โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้บริหารท้องถิ่นใน [ 18 ก.พ. 2558 ]   อ่าน 135 


  ท่านต้องการให้ ทต.บ้านเพชรภูเขียว พัฒนาด้านใดมากที่สุด?
  การบริการประชาชน
  การฝึกอบรมและพัฒนาอาชีพ
  การพัฒนาแหล่งน้ำเพื่ออุปโภคบริโภค
  การส่งเสริมด้านสาธารณสุข
  การพัฒนาด้านการคมนาคม
 


โครงการเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยหนาว ปี 2558 [ 23 ก.พ. 2558 ]   อ่าน 28 
 


วัดหรดี
ศาลหลักเมือง ศาลหลวงบาล
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 24 ธ.ค. 2553