เทศบาลตำบลบ้านเพชรภูเขียว ยืนดีต้อนรับ
 
 -อยู่ในระหว่างรวบรวมข้อมูล-
 


 
สอบราคาจัดซื้อสื่อการเรียนการสอนและวัสดุการศึกษา [ 18 ก.ค. 2557 ]   อ่าน 33 
การจัดการความรู้ (KM) เทศบาลตำบลบ้านเพชรภูเขียว [ 17 มิ.ย. 2557 ]   อ่าน 63 
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเพชรภูเขียว เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.ถนนแยกซอย [ 11 พ.ย. 2556 ]   อ่าน 174 
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเพชรภูเขียว เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างขยายผิวจราจร บริ [ 11 พ.ย. 2556 ]   อ่าน 143 
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเพชรภูเขียว เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านพ่ [ 11 พ.ย. 2556 ]   อ่าน 149 
 
 


 
อบต.หนองโพนงาม ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพนงามเรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างท่อระ [ 28 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 1 
อบต.หนองโพนงาม ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพนงามเรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างอาคาร [ 28 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 1 
อบต.หนองโพนงาม ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพนงามเรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างท่อระบายน้ำถน [ 28 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 1 
อบต.หนองโพนงาม ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพนงาม เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างท่อระบายน้ำ [ 28 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 1 
อบต.หนองโพนงาม ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพนงามเรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างลานกีฬาประจำ [ 28 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 1 
อบต.หนองโพนงาม ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพนงามเรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างระบบป [ 28 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 0 
อบต.หนองโพนงาม ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพนงามเรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างอาคาร [ 28 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 1 
อบต.หนองโพนงาม ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพนงาม เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างป้องกันตอม [ 28 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 3 
สำนักงานท้องถิ่นจังหวัด ชัยภูมิ การขอใช้บัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ของคระกรรมการกลางฯ [ 25 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 233 
สำนักงานท้องถิ่นจังหวัด ชัยภูมิ ด่วนที่สุด ซักซ้อมแผนอัตรากำลัง 3 ปี [ 25 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 216 
 
 


ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์และเสนอชื่อบุคคลหรือองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2557 สน.พส. มท 0810.2/ว1276  [ 28 ก.ค. 2557 ]
การดำเนินงานโครงการจัดทำระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan) ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.5/ว1277  [ 28 ก.ค. 2557 ]
 


อยากซื๋อทีดินปลูกบ้าน (4 มิ.ย. 2557)    อ่าน 1727  ตอบ 18  
สอบถามตำแหน่งว่าง (2 มิ.ย. 2557)    อ่าน 896  ตอบ 6  
ภูเขียว จะขึ้นกับ จังหวัดชุมแพ จริงหรือ? (5 พ.ค. 2557)    อ่าน 2501  ตอบ 19  
 
อบต.ท่าหินโงม แฟชั่นน่ารักสำหรับคนอ้วน เสื้อผ้าผู้หญิงไซส์ xxlจะช่วยทำให้คุณดูสูงเพรียวขึ้น (25 ก.ค. 2557)    อ่าน 76  ตอบ 0
อบต.ท่าหินโงม เบอร์ที่ให้ไว้หน้าเว็บ ไม่สามารถติดต่อได้ค่ะ ไม่ทราบว่ามีเบอร์อืนที่ติดต่อได้หรื (23 ก.ค. 2557)    อ่าน 21  ตอบ 1
ทต.บ้านเป้า ขอเชิญสมัครอบรม "การออกแบบอาคารแบบ 3 มิติ ด้วย SketchUp " 28 ก.ค.-1 ส (22 ก.ค. 2557)    อ่าน 7  ตอบ 0
ทต.บ้านเป้า ขอเชิญสมัครอบรม "เขียนแบบทาง Road Pack " 28-30 กรกฎาคม 2557 ที่อุดรธาน (22 ก.ค. 2557)    อ่าน 6  ตอบ 0
อบต.บ้านยาง ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.บ้านยาง อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ ค่ะ (16 ก.ค. 2557)    อ่าน 5  ตอบ 0
อบต.หนองแวง  เว็บไซต์ (ทดลอง) อบต.หนองแวง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ เปิดให้บริการแล้วค่ะ (15 ก.ค. 2557)    อ่าน 1287  ตอบ 12
อบต.หนองแวง ขอความอนุเคราะห์ต้องการ เบอร์ จ่าเอกวิโรจ (ช่างไฟฟ้า) (8 ก.ค. 2557)    อ่าน 47  ตอบ 2
ทต.ลาดใหญ่ เว็บไซต์ (ทดลอง) ทต.ลาดใหญ่ อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ เปิดให้บริการแล้วค่ะ (8 ก.ค. 2557)    อ่าน 13  ตอบ 0
ทต.บ้านเป้า ส่งไฟล์งานวารสารแก้ไขค่ะ (5 ก.ค. 2557)    อ่าน 32  ตอบ 0
อบต.ท่าหินโงม อบต. เขตจังหวัดชัยภูมิมีตำแหน่งนักพัฒนาชุุมชนว่างไหม? (1 ก.ค. 2557)    อ่าน 26  ตอบ 0
 
 


บันทึกข้อความ เรื่องขอเชิญประชุม เรียนหัวหน้ากลุ่มงาน ทุกกลุ่มงาน และท้องถิ่ [ 28 ก.ค. 2557 ]   อ่าน 9 
การประชุมมอบนโยบายและแนวทางปฏิบัติราชการแก่ผู้บริหารท้องวถิ่น และปลัดองค์กรปกคร [ 25 ก.ค. 2557 ]   อ่าน 158 
****ด่วนที่สุด**** ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕ [ 25 ก.ค. 2557 ]   อ่าน 220 
แจ้งการโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประจำจำเดือนมิถุนาย [ 24 ก.ค. 2557 ]   อ่าน 289 
ด่วนที่สุด ขอความร่วมมือกรอกข้อมูลในแบบสำรวจ [ 23 ก.ค. 2557 ]   อ่าน 217 
ด่วนที่สุด การสำรวจความคิดเห็นเพื่อประกอบการเสนอปฏิรูปการบริหารราชการของกระทรวง [ 23 ก.ค. 2557 ]   อ่าน 86 
***ด่วนที่สุด*** สำรวจข้อมูลคุณวุฒิการศึกษาของ ครู ผดด./ผดด. ที่ใช้วุฒิ ป.บัณฑิต [ 22 ก.ค. 2557 ]   อ่าน 238 
ความเร่งด่วน ด่วนที่สุด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นว่า ต้องการข้อมูลประกอบกา [ 22 ก.ค. 2557 ]   อ่าน 98 
***ด่วนมาก*** การรายงานข้อมูลการสนับสนุนงบประมาณฯ ยาเสพติดแก่หน่วยงานอื่น [ 21 ก.ค. 2557 ]   อ่าน 136 
การประชุมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการเป็นวิทยากรเครือข่ายด้านสหกรณ์ (เรียนท้องถิ่นอำ [ 21 ก.ค. 2557 ]   อ่าน 49 


  ท่านต้องการให้ ทต.บ้านเพชรภูเขียว พัฒนาด้านใดมากที่สุด?
  การบริการประชาชน
  การฝึกอบรมและพัฒนาอาชีพ
  การพัฒนาแหล่งน้ำเพื่ออุปโภคบริโภค
  การส่งเสริมด้านสาธารณสุข
  การพัฒนาด้านการคมนาคม
 


มอบวุฒิบัตร บัณฑิตน้อย รุ่นที่ 12 [ 6 มิ.ย. 2557 ]   อ่าน 108 
 


วัดหรดี
ศาลหลักเมือง ศาลหลวงบาล
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 24 ธ.ค. 2553