เทศบาลตำบลบ้านเพชรภูเขียว ยืนดีต้อนรับ
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 


งานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2557 [ 20 ส.ค. 2557 ]   อ่าน 8 


มอบวุฒิบัตร บัณฑิตน้อย รุ่นที่ 12 [ 6 มิ.ย. 2557 ]   อ่าน 138 


อบรมคอมพิวเตอร์ ประจำปี 2557 [ 6 มิ.ย. 2557 ]   อ่าน 112 


รณรงค์การเลือกตั้ง [ 21 มี.ค. 2557 ]   อ่าน 203 
 
 


วัดหรดี
ศาลหลักเมือง ศาลหลวงบาล
วงเวียนกลางชุมชน
 
 


-อยู่ในระหว่างรวบรวมข้อมูล-
 
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 24 ธ.ค. 2553