เทศบาลตำบลบ้านเพชรภูเขียว ยินดีต้อนรับ
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


ประชาคมชุมชนบ้านเมืองคง ประจำปี 2558 [ 22 พ.ค. 2558 ]   อ่าน 10 


ประชาคมชุมชนบ้านเพชรเหนือ ประจำปี 2558 [ 22 พ.ค. 2558 ]   อ่าน 7 


ประชาคมชุมชนบ้านเพชร ประจำป 2558 [ 21 พ.ค. 2558 ]   อ่าน 13 


ประชาคมชุมชนบ้านเพชรใต้ ประจำปี 2558 [ 20 พ.ค. 2558 ]   อ่าน 14 
 
 


วัดหรดี
ศาลหลักเมือง ศาลหลวงบาล
วงเวียนกลางชุมชน
 
 


-อยู่ในระหว่างรวบรวมข้อมูล-
 
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 24 ธ.ค. 2553