เทศบาลตำบลบ้านเพชรภูเขียว ยินดีต้อนรับ
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


ทต.บ้านเพชรภูเขียว จัดกิจกรรมวันรวมพลังแห่งความสามัคคี [ 22 พ.ย. 2559 ]   อ่าน 95 


ทต.บ้านเพชรภูเขียว จัดกิจกรรมสวดพระอภิธรรมแด่ในหลวง ร.9 [ 22 พ.ย. 2559 ]   อ่าน 58 


ทต.บ้านเพชรภูเขียว ร่วมสวดพระอภิธรรมวัดนครบาล [ 11 พ.ย. 2559 ]   อ่าน 69 


ทต.บ้านเพชรภูเขียว ประชุมประชาคม จัดทำแผนสี่ปี [ 11 พ.ย. 2559 ]   อ่าน 36 
 
 


วัดหรดี
ศาลหลักเมือง ศาลหลวงบาล
วงเวียนกลางชุมชน
 
 


-อยู่ในระหว่างรวบรวมข้อมูล-
 
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 24 ธ.ค. 2553