เทศบาลตำบลบ้านเพชรภูเขียว ยินดีต้อนรับ
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 1/2558 [ 26 ส.ค. 2558 ]   อ่าน 20 


เข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ [ 26 ส.ค. 2558 ]   อ่าน 18 


ตรวจงานก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก [ 26 ส.ค. 2558 ]   อ่าน 25 


ตรวจงานขุดลอกอ่างเก็บน้ำบ้านเพชร [ 26 ส.ค. 2558 ]   อ่าน 13 
 
 


วัดหรดี
ศาลหลักเมือง ศาลหลวงบาล
วงเวียนกลางชุมชน
 
 


-อยู่ในระหว่างรวบรวมข้อมูล-
 
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 24 ธ.ค. 2553