เทศบาลตำบลบ้านเพชรภูเขียว ยินดีต้อนรับ
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


วัน อปพร. ประจำปี 2558 [ 26 มี.ค. 2558 ]   อ่าน 10 


การป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี 2558 [ 5 มี.ค. 2558 ]   อ่าน 53 


โครงการเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยหนาว ปี 2558 [ 23 ก.พ. 2558 ]   อ่าน 42 


เข้าร่วมกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ ครั้งที่ 17 กวางโจนเกมส์ [ 20 ก.พ. 2558 ]   อ่าน 56 
 
 


วัดหรดี
ศาลหลักเมือง ศาลหลวงบาล
วงเวียนกลางชุมชน
 
 


-อยู่ในระหว่างรวบรวมข้อมูล-
 
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 24 ธ.ค. 2553