เทศบาลตำบลบ้านเพชรภูเขียว ยินดีต้อนรับ
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


ประชาสัมพันธ์เที่ยวทุ่งดอกกระเจียว [ 22 มิ.ย. 2558 ]   อ่าน 46 


ซ่อมถนน [ 19 มิ.ย. 2558 ]   อ่าน 33 


รับการประเมินมาตรฐาน core team [ 9 มิ.ย. 2558 ]   อ่าน 85 


ประชาสัมพันธ์เตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน [ 26 พ.ค. 2558 ]   อ่าน 61 
 
 


วัดหรดี
ศาลหลักเมือง ศาลหลวงบาล
วงเวียนกลางชุมชน
 
 


-อยู่ในระหว่างรวบรวมข้อมูล-
 
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 24 ธ.ค. 2553