เทศบาลตำบลบ้านเพชรภูเขียว ยินดีต้อนรับ
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


โครงการอบรมให้ความรู้การป้องกันอัคคีภัยในสถานศึกษา [ 30 ก.ย. 2558 ]   อ่าน 73 


โครงการอบรมให้ความรู้เรืองเอดส์ และการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรู่น [ 30 ก.ย. 2558 ]   อ่าน 54 


โครงการอบรมอาชีพ การทำกล้วยฉาบ [ 30 ก.ย. 2558 ]   อ่าน 72 


อบรมอาชีพการทำลูกประคบ [ 30 ก.ย. 2558 ]   อ่าน 57 
 
 


วัดหรดี
ศาลหลักเมือง ศาลหลวงบาล
วงเวียนกลางชุมชน
 
 


-อยู่ในระหว่างรวบรวมข้อมูล-
 
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 24 ธ.ค. 2553