เทศบาลตำบลบ้านเพชรภูเขียว ยินดีต้อนรับ
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


งานศาลหลักเมืองบ้านเพชรและวันสงกรานต์ [ 21 เม.ย. 2558 ]   อ่าน 22 


วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ [ 21 เม.ย. 2558 ]   อ่าน 19 


วัน อปพร. ประจำปี 2558 [ 26 มี.ค. 2558 ]   อ่าน 38 


การป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี 2558 [ 5 มี.ค. 2558 ]   อ่าน 73 
 
 


วัดหรดี
ศาลหลักเมือง ศาลหลวงบาล
วงเวียนกลางชุมชน
 
 


-อยู่ในระหว่างรวบรวมข้อมูล-
 
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 24 ธ.ค. 2553