ขอเชิญชม การแข่งขันวอลเลย์บอลชาย U-16 "บ้านเพชรคัพ" ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559 ระหว่างวันที่ 3-6 มีนาคม 2559 ณ ลานอเนกประสงค์เทศบาลตำบลบ้านเพชรภูเขียว
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


ทต.บ้านเพชรภูเขียว จัดกิจกรรม big cleaning day [ 22 มิ.ย. 2559 ]   อ่าน 62 


ทต.บ้านเพชรภูเขียว รับการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) [ 20 มิ.ย. 2559 ]   อ่าน 37 


ปฐมนิเทศผุู้ปกครอง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทต.บ้านเพชรภูเขียว [ 20 มิ.ย. 2559 ]   อ่าน 30 


พิธีมอบวุฒิบัตร บัณฑิตน้อย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้่านเพชรภูเขียว [ 16 มิ.ย. 2559 ]   อ่าน 46 
 
 


วัดหรดี
ศาลหลักเมือง ศาลหลวงบาล
วงเวียนกลางชุมชน
 
 


-อยู่ในระหว่างรวบรวมข้อมูล-
 
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 24 ธ.ค. 2553