หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
 
สำนักงานเทศบาลตำบลเพชรภูเขียว
อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ
นายเจริญ เสมาเพชร
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเพชรภูเขียว
วิสัยทัศน์ ทต.บ้านเพชรภูเขียว
“ มุ่งพัฒนาตำบลในด้าน เศรษฐกิจ สังคม การเมือง
โดยการมีส่วนร่วมของประชาชนในทุกภาคส่วน ”
วงเวียนอนุสาวรีย์เพชร
ต.บ้านเพชร อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ
วัดหรดี และวิหารหลวงปู่สมบูรณ์
ศาสนสถานประจำตำบลบ้านเพชร
สวนสาธารณะและอ่างเก็บน้ำบ้านเพชร
เทศบาลตำบลบ้านเพชรภูเขียว
อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ
เทศบาลตำบลบ้านเพชรภูเขียว
อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ
1
2
3
4
5
 
 
เทศบาลตำบลบ้านเพชรภูเขียว ยินดีต้อนรับ
 
 


 
 
 


นายเจริญ เสมาเพชร
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเพชรภูเขียว
โทร : 061-697-5479
 


นายวาสนา พรจันทึก
รองนายกเทศมนตรี
ตำบลบ้านเพชรภูเขียว
โทร : 084-823-5156


นายบุญถม นิลบรรพต
รองนายกเทศมนตรี
ตำบลบ้านเพชรภูเขียว
โทร : 085-415-9687
 


นายไสว หล้าเพชร
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
ตำบลบ้านเพชรภูเขียว
โทร : 096-875-6331


นางสาวนงลักษณ์ รักษาศิลป์
เลขานุการนายกเทศมนตรี
ตำบลบ้านเพชรภูเขียว
โทร : 083-724-7781