หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบล บ้านเพชรภูเขียว ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
 
สำนักงานเทศบาลตำบลเพชรภูเขียว
อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ
นายเจริญ เสมาเพชร
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเพชรภูเขียว
วิสัยทัศน์ ทต.บ้านเพชรภูเขียว
“ มุ่งพัฒนาตำบลในด้าน เศรษฐกิจ สังคม การเมือง
โดยการมีส่วนร่วมของประชาชนในทุกภาคส่วน ”
วงเวียนอนุสาวรีย์เพชร
ต.บ้านเพชร อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ
วัดหรดี และวิหารหลวงปู่สมบูรณ์
ศาสนสถานประจำตำบลบ้านเพชร
สวนสาธารณะและอ่างเก็บน้ำบ้านเพชร
เทศบาลตำบลบ้านเพชรภูเขียว
อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ
เทศบาลตำบลบ้านเพชรภูเขียว
อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ
1
2
3
4
5
 
 
เทศบาลตำบลบ้านเพชรภูเขียว ยินดีต้อนรับ
 
 


 
 
 
           เทศบาลตำบลบ้านเพชรภูเขียว ตั้งอยู่ในเขตอำเภอภูเขียว ในพื้นที่บางส่วนของตำบลบ้านเพชร มีพื้นที่ 9.045 ตาราง กิโลเมตร หรือคิดเป็น 5,936.8 ไร่ ประกอบด้วย 5 หมู่บ้าน 10 ชุมชน
 
 
  ประชากรทั้งสิ้น จำนวน 5,813 คน ประกอบด้วย
   
จำนวน 1,381 ครัวเรือน
   
ชาย จำนวน 2,866 คน คิดเป็นร้อยละ 49.30
   
หญิง จำนวน 2,947 คน คิดเป็นร้อยละ 50.70
  ีความหนาแน่นเฉลี่ย 642.32 คน/ตารางกิโลเมตร
 
 
 
ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำนาข้าว ปลูกอ้อยเกษตรกรทั้งสิ้นประมาณ 1,500 ครัวเรือน ผลผลิตที่สำคัญ คือ อ้อย ซึ่งส่งเข้าโรงงานน้ำตาลอำเภอภูเขียว
 
ปลูกข้าว 700 ครัวเรือน
 
ปลูกอ้อย 500 ครัวเรือน
 
ปลูกผักสวนครัว 100 ครัวเรือน
         
 
           เดิมเทศบาลตำบลบ้านเพชรภูเขียว มีฐานะเป็นสุขาภิบาลตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการจัดตั้งสุขาภิบาล บ้านเพชรภูเขียว เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2535 และได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 110 ตอนที่ 43 ลงวันที่ 9 เมษายน 2536 โดยมี นายโกวิท เพ็ชรแสงสี นายอำเภอภูเขียว เป็นประธานกรรมการสุขาภิบาลคนแรก ต่อมาได้รับการเปลี่ยนแปลง ฐานะจากสุขาภิบาลเป็นเทศบาลตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ.2542 ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม 2542 เป็นต้นมา  
 
 
ทิศเหนือ
 
ตั้งแต่หลักเขตที่ 1 อยู่ตามแนวเส้นตั้งฉากกับศูนย์กลางแนวถนนไปบ้านหนองโดนทางตะวันตก ระยะทาง 200 เมตร
  ทิศตะวันออก
 
จากหลักเขตที่ 3 เป็นเส้นเรียบริมอ่างเก็บน้ำบ้านเพชร จนถึงหลักเขตที่ 4 ไปตามแนวริมห้วยหมาตาย จดบ้านหนองข่า ตำบลบ้านดอน
ทิศตะวันตก จรดบ้านหนองงูเหลือม องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร
  ทิศใต้
 
ตั้งแต่หลักเขตที่ 6 ไปจนถึงหลักเขตที่ 7 จดเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร และตั้งแต่ หลักเขตที่ 4 จนถึงหลักเขตที่ 5 จดเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดอน  
 
 
 
 
ชุมชนที่ ชื่อชุมชน
จำนวนประชากร
ชาย หญิง รวม
ครัวเรือน
  1   ชุมชนนครคงพัฒนา          
2   ชุมชนเมืองคงใต้        
  3   ชุมชนเพชรเมืองใหม่          
4   ชุมชนเพชรน้ำหนึ่ง        
  5   ชุมชนเพชรสร้างสรรค์          
6   ชุมชนประชาสุขสันต์        
  7   ชุมชนเพชรหรดี          
8   ชุมชนเมืองเก่าสามัคคี        
  9   ชุมชนเพชรใต้          
10   ชุมชนกุดตูม        
    รวม 2,866 2,947 5,813 1,381