หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
สำนักงานเทศบาลตำบลเพชรภูเขียว
อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ
นายอุทิษา ภิญโญทรัพย์
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเพชรภูเขียว
วิสัยทัศน์ อบต.บ้านกลาง
“ มุ่งพัฒนาตำบลในด้าน เศรษฐกิจ สังคม การเมือง
โดยการมีส่วนร่วมของประชาชนในทุกภาคส่วน ”
วงเวียนอนุสาวรีย์เพชร
ต.บ้านเพชร อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ
วัดหรดี และวิหารหลวงปู่สมบูรณ์
ศาสนสถานประจำตำบลบ้านเพชร
สวนสาธารณะและอ่างเก็บน้ำบ้านเพชร
เทศบาลตำบลบ้านเพชรภูเขียว
อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ
เทศบาลตำบลบ้านเพชรภูเขียว
อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ
1
2
3
4
5
 
 
 เทศบาลตำบลบ้านเพชรภูเขียว ยินดีต้อนรับ
 
 


 
 
 
 
 
  ที่ทำการ : 1 หมู่ 1 ถนนรพช.หนองงูเหลือม -
  หินลาด ต.บ้านเพชร อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ 36110
  โทรศัพท์ : 0-4487-8066-7
  โทรสาร : 0-4487-8066
  Website : www.banphetphukhieo.go.th
 
 
 
 
  งานประชาสัมพันธ์ ต่อ 0
  สำนักปลัดเทศบาล ต่อ 100
  กองคลัง ต่อ 101
  กองการศึกษา ต่อ 102
  กองช่างและกองสาธารณสุข ต่อ 103
  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 0-4487-8234
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 0-4487-8147
 
 
แผนที่ดาวเทียม
 
 
แผนที่แบบเต็มหน้าจอ (Full screen)