เทศบาลตำบล บ้านเพชรภูเขียว อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ ยินดีต้อนรับ ทต.บ้านเพชรภูเขียว
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

 
สำนักงานเทศบาลตำบลเพชรภูเขียว
อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ
นายอุทิษา ภิญโญทรัพย์
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเพชรภูเขียว
วิสัยทัศน์ ทต.บ้านเพชรภูเขียว
“ มุ่งพัฒนาตำบลในด้าน เศรษฐกิจ สังคม การเมือง
โดยการมีส่วนร่วมของประชาชนในทุกภาคส่วน ”
วงเวียนอนุสาวรีย์เพชร
ต.บ้านเพชร อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ
วัดหรดี และวิหารหลวงปู่สมบูรณ์
ศาสนสถานประจำตำบลบ้านเพชร
สวนสาธารณะและอ่างเก็บน้ำบ้านเพชร
เทศบาลตำบลบ้านเพชรภูเขียว
อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ
เทศบาลตำบลบ้านเพชรภูเขียว
อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ
1
2
3
4
5
 
 

เทศบาลตำบลบ้านเพชรภูเขียว ยินดีต้อนรับ
 
 


 
 
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ต.ค. 2563 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ต.ค. 2563 ]จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 81-8613ชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ต.ค. 2563 ]ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ต.ค. 2563 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ต.ค. 2563 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ต.ค. 2563 ]จ้างพวงมาลาดอกไม้สดพร้อมขาตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ต.ค. 2563 ]ซื้อวัสดุวิทยาศาตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ต.ค. 2563 ]ซื้อวัสดุพ่วงมาลาดอกไม้สดพร้อมขาตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ต.ค. 2563 ]จ้างซ่อมแซมรถยนต์ดับเพลิง ทะเบียน 195 ชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ต.ค. 2563 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 80