หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
 
สำนักงานเทศบาลตำบลเพชรภูเขียว
อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ
นายเจริญ เสมาเพชร
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเพชรภูเขียว
วิสัยทัศน์ ทต.บ้านเพชรภูเขียว
“ มุ่งพัฒนาตำบลในด้าน เศรษฐกิจ สังคม การเมือง
โดยการมีส่วนร่วมของประชาชนในทุกภาคส่วน ”
วงเวียนอนุสาวรีย์เพชร
ต.บ้านเพชร อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ
วัดหรดี และวิหารหลวงปู่สมบูรณ์
ศาสนสถานประจำตำบลบ้านเพชร
สวนสาธารณะและอ่างเก็บน้ำบ้านเพชร
เทศบาลตำบลบ้านเพชรภูเขียว
อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ
เทศบาลตำบลบ้านเพชรภูเขียว
อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ
1
2
3
4
5
 
 
เทศบาลตำบลบ้านเพชรภูเขียว ยินดีต้อนรับ
 
 

 ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
 
 
 
ประเภทประกาศ :
หน่วยงาน :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 
ท้องถิ่น   หัวข้อข่าว วันที่
 
ทต.บ้านเต่า   จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายยในหมู่บ้าน บ้านหนองแฝก หมู่ที่ ๖ (ถนนสายบ้านนางรัตนาภรณ์ ผลภิญโญ ตามถนนสายบ้านเสาเล้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ม.ค. 2565
ทต.บ้านเต่า   จ้างโครงการเสริมผิวแอสฟัลติกคอนกรีตถนนภายในหมู่บ้าน บ้านวังหิน หมู่ที่ ๔ สายที่ ๒ (จากบ้านนายรุ่งโรจน์ พงษ์สระพัง ถึงถนนหน้าบ้านนายสังข์ทอง พลจารย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ม.ค. 2565
ทต.บ้านเต่า   จ้างโครงการเสริมผิวแอสฟัลติกคอนกรีตภายในหมู่บ้าน บ้านเต่าใต้ หมู่ที่ ๑๓ (จากถนนหน้าบ้านนายสมบูรณ์ โชคบัณฑิต ไปตามถนนหน้าบ้านนายพินิจ สิงห์จันทบุตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ม.ค. 2565
ทต.บ้านเต่า   จ้างโครงการเสริมผิวแอสฟัลติกคอนกรีตถนนภายในหมู่บ้าน บ้านวังหิน หมู่ที่ ๔ สายที่ ๒ (จากบ้านนายรุ่งโรจน์ พงษ์สระพัง ถึงถนนหน้าบ้านนายสังข์ทอง พลจารย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ม.ค. 2565
ทต.บ้านเต่า   จ้างโครงการเสริมผิวแอสฟัลติกคอนกรีตถนนภายในหมู่บ้าน บ้านวังหิน หมู่ที่ ๔ สายที่ ๒ (จากบ้านนายรุ่งโรจน์ พงษ์สระพัง ถึงถนนหน้าบ้านนายสังข์ทอง พลจารย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ม.ค. 2565
อบต.วังชมภู   จ้างทำป้ายไวนิล ตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ต่อเนื่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ม.ค. 2565
อบต.วังชมภู   ซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง (งานป้องกันฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ม.ค. 2565
อบต.วังชมภู   ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าสำหรับตั้งด่าน ตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ต่อเนื่อง) ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ม.ค. 2565
อบต.วังชมภู   ซื้ออาหารว่างและเครื่องดื่ม ตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ต่อเนื่อง) ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ม.ค. 2565
อบต.วังชมภู   ซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง (งานป้องกันฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ม.ค. 2565
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 1,485