หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
 
สำนักงานเทศบาลตำบลเพชรภูเขียว
อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ
นายเจริญ เสมาเพชร
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเพชรภูเขียว
วิสัยทัศน์ ทต.บ้านเพชรภูเขียว
“ มุ่งพัฒนาตำบลในด้าน เศรษฐกิจ สังคม การเมือง
โดยการมีส่วนร่วมของประชาชนในทุกภาคส่วน ”
วงเวียนอนุสาวรีย์เพชร
ต.บ้านเพชร อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ
วัดหรดี และวิหารหลวงปู่สมบูรณ์
ศาสนสถานประจำตำบลบ้านเพชร
สวนสาธารณะและอ่างเก็บน้ำบ้านเพชร
เทศบาลตำบลบ้านเพชรภูเขียว
อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ
เทศบาลตำบลบ้านเพชรภูเขียว
อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ
1
2
3
4
5
 
 
เทศบาลตำบลบ้านเพชรภูเขียว ยินดีต้อนรับ
 
 


 
 
   
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
แจ้งมติ ก.ท.จ.ชัยภูมิ ครั้งที่ 10-2553 [ 29 ต.ค. 2553 ]    อ่าน 2134 
แจ้งมติ ก.ท.จ.ชัยภูมิ ครั้งที่ 10-2553 [ 29 ต.ค. 2553 ]    อ่าน 894 
การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2547-2553 [ 27 ต.ค. 2553 ]    อ่าน 996 
การอนุมัติการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน [ 27 ต.ค. 2553 ]    อ่าน 1011 
ขอให้นำส่งเงินรายได้ที่เกิดจากการดำเนินงานภายใต้โครงการไทยเข้มแข็ง 2555 [ 14 ต.ค. 2553 ]    อ่าน 1174 
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ การคลัง บัญชีและการพัสดุ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในปีงบประมาณ 2554 [ 12 ต.ค. 2553 ]    อ่าน 1430 
การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนให้กับศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน (ศพค.) [ 11 ต.ค. 2553 ]    อ่าน 5966 
 
<< หน้าแรก...     770      771      772      773     (774)     775      776      777      778     ....หน้าสุดท้าย >> 794