หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบล บ้านเพชรภูเขียว ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
 
สำนักงานเทศบาลตำบลเพชรภูเขียว
อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ
นายเจริญ เสมาเพชร
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเพชรภูเขียว
วิสัยทัศน์ ทต.บ้านเพชรภูเขียว
“ มุ่งพัฒนาตำบลในด้าน เศรษฐกิจ สังคม การเมือง
โดยการมีส่วนร่วมของประชาชนในทุกภาคส่วน ”
วงเวียนอนุสาวรีย์เพชร
ต.บ้านเพชร อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ
วัดหรดี และวิหารหลวงปู่สมบูรณ์
ศาสนสถานประจำตำบลบ้านเพชร
สวนสาธารณะและอ่างเก็บน้ำบ้านเพชร
เทศบาลตำบลบ้านเพชรภูเขียว
อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ
เทศบาลตำบลบ้านเพชรภูเขียว
อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ
1
2
3
4
5
 
 
เทศบาลตำบลบ้านเพชรภูเขียว ยินดีต้อนรับ
 
 


 
 
 
 
 
 
E-Service
 
แจ้งฝาท่อระบายน้ำ
รางระบายน้ำ แตก ชำรุด สูญหาย
แบบฟอร์มขอรับความช่วยเหลือน้ำ
เพื่อการอุปโภค บริโภค เพื่อการเกษตร
 
 


วัดหรดี
ศาลหลักเมือง ศาลหลวงบาล
 


 
ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 13 มี.ค. 2566 ]   อ่าน 12 
แจ้งเตือนประชาชน ฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรง ระหว่างวันที่ 12-14 มีนาคม 2566 [ 11 มี.ค. 2566 ]   อ่าน 11 
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเพชรภูเขียว เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกส [ 10 มี.ค. 2566 ]   อ่าน 7 
การประกวดการออกแบบลายผ้าพื้นถิ่น ขิดบ้านเพชรภูเขียว [ 10 ม.ค. 2566 ]   อ่าน 31 
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเพชรภูเขียว เรื่องให้ผู้รับประเมินซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิ [ 20 ธ.ค. 2565 ]   อ่าน 40 
 
 


 
อบต.บ้านหัน [ 22 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 0 
สถ.จ.ชัยภูมิ วันที่ 22 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. ณ วัดทุ่งสว่าง บ้านกุดเก่าน้อย ต.บ้านแก้ง อ [ 22 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 3 
สถ.จ.ชัยภูมิ รับรองผลการเลือกตั้งสมาชิสภาเกษตรกรจังหวัดชัยภูมิ วันที่ 22 มีนาคม 2566 เวลา 14. [ 22 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 1 
อบต.แหลมทอง ตรวจคัดกรองสารเสพติด/สารกระตุ้นนักกีฬา ตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปร [ 22 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 2 
อบต.แหลมทอง โครงการ แข่งขันกีฬาสมานฉันท์ในชุมชน สร้างสัมพันธ์ต้านยาเสพติด ตำบลแหลมทอง ประจำป [ 22 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 1 
ทต.หนองบัวแดง งานรักษาความสะอาดและงานบริการประชาชน [ 22 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 12 
อบต.นางแดด กิจกรรมมอบเกียรติบัตรเนื่องในวันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ประจำปี 2566 [ 22 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 4 
อบต.นางแดด กิจกรรม Kick off จัดทำธนาคารน้ำใต้ดินเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร [ 22 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 6 
อบต.นาเสียว 22/03/2566 เวลา 09.30 น. นายไชยกร คะนาวัง นายก อบต.นาเสียว มอบหมายให้นายชยวัฒน์ [ 22 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 2 
อบต.นาเสียว วันที่ 22 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น.ศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน องค์การบร [ 22 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 1 
 
 
 
 


แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด สน.คท. มท 0808.3/ว1185  [ 17 มี.ค. 2566 ]
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิถีใหม่ เครือข่ายป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อ Virtual NCD Forum 2023 ครั้งที่ 3 กสธ. มท 0819.3/ว1178  [ 17 มี.ค. 2566 ]
แจ้งรายชื่อโครงการฝีกอบรมด้านพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 5 รุ่นที่ 26 - 29 กค. มท 0803.4/ว1183 รายชื่อฯ  [ 17 มี.ค. 2566 ]
บัญชีรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX ONLINE) รุ่นที่ 33 ด่วนมาก สน.คท. มท 0808.3/ว1179 รายชื่อ รุ่นที่ 33  [ 17 มี.ค. 2566 ]
ขอเชิญประชุมผู้อำนวยการกลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น หรือผู้รับผิดชอบการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นในระดับจังหวัด สน.บถ. มท 0809.1/ว1091  [ 17 มี.ค. 2566 ]
แจ้งปฏิทินขยายระยะเวลาการบันทึกข้อมูลการจัดสรรเงินทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนทุนเสมอภาค (กลุ่มช่วงชั้นรอยต่อ) จากภาคเอกชน ครั้งที่ 3 กศ. มท 0816.2/ว1167 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 17 มี.ค. 2566 ]
โครงการการจัดการเรียนรู้ด้วย Game-Based Learning เพื่อพัฒนาผู้เรียนสู่การเป็น Active Citizen กศ. มท 0816.3/ว1161 รายละเอียดโครงการฯ แบบสมัครฯ แบบรายงานฯ  [ 17 มี.ค. 2566 ]
ปรับปรุงอัตราค่าบริการสาธารณสุข เพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ กค. มท 0803.3/ว1164  [ 17 มี.ค. 2566 ]
การปรับปรุงบัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง กค. มท 0803.3/ว1163  [ 17 มี.ค. 2566 ]
การลดใช้พลังงานอย่างน้อยร้อยละ 20 ตามมติคณะรัฐมนตรี กค. มท 0803.4/ว1148  [ 17 มี.ค. 2566 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1162 เอกสารแนบ  [ 17 มี.ค. 2566 ]
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2565 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว1145  [ 16 มี.ค. 2566 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2566) สน.คท. มท 0808.2/3693-3768 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 16 มี.ค. 2566 ]
แจ้งคำสั่งจัดตั้งศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันภาคเหนือ (ศอ.ปกป.) กสว. มท 0820.3/ว1124 บัญชีแนบท้าย สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 16 มี.ค. 2566 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมหลักสูตร การควบคุมเครื่องสูบน้ำ และมอเตอร์ไฟฟ้าในงานประปา รุ่นที่ 2/2566 กพส. มท 0810.4/ว1139  [ 16 มี.ค. 2566 ]
 


ภูเขียว จะขึ้นกับ จังหวัดชุมแพ จริงหรือ? (31 ม.ค. 2566)    อ่าน 10722  ตอบ 24  
ประวัติบ้านเพชร (3 เม.ย. 2565)    อ่าน 11827  ตอบ 10  
 


 
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 มี.ค. 2566 ]จ้างจ้างเหมาประกอบอาหาร โครงการวัน อปพร. ปี 2566 โ [ 21 มี.ค. 2566 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค [ 20 มี.ค. 2566 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค [ 20 มี.ค. 2566 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค [ 20 มี.ค. 2566 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค [ 20 มี.ค. 2566 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค [ 20 มี.ค. 2566 ]ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 มี.ค. 2566 ]ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โครงการแข่งขันกีฬาประชาชนกา [ 10 มี.ค. 2566 ]ซื้อวัสดุประกอบอาหารโครงการแข่งขันกีฬาประชาชน การแ [ 9 มี.ค. 2566 ]ประชาสัมพันธ์คำสั่งกรมควบคุมโรค เรื่อง มอบหมายผู้ที่มีอำนาจออกหนังสือรับรองการสร [ 22 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 8 
แนวทางและมาตรการรณรงค์เพื่อสืบสานคุุณค่าทางวัฒนธรรมเนื่องในประเพณีสงกรานต์ พุทธศ [ 22 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 4 
ขอความอนุเคราะห์เข้าร่วมประชุมโครงการเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ปีงบประมาณ 2566 จัง [ 22 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 4 
**ด่วนที่สุด** โครงการหนึ่งตำบล หนึ่งหมู่บ้านยั่งยืน (Sustainable Village) เพื่อ [ 22 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 7 
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึก [ 22 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 27 
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เ [ 22 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 22 
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบกลาง รายการเงินสำรองจ [ 22 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 20 
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2565 [ 22 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 18 
การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด [ 22 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 15 
การจัดเก็บข้อมูลปฐมวัย ตามโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพื [ 22 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 23 


  การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ท่านมีความพึงพอใจในระดับใด
  มากที่สุด
  มาก
  พอใจ
  น้อย
  ควรปรับปรุง
 


-อยู่ในระหว่างรวบรวมข้อมูล-
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 24 ธ.ค. 2553
 
 
 

facebook
ทต.บ้านเพชรภูเขียว

facebook
ทต.บ้านเพชรภูเขียว
ทต.บ้านเพชรภูเขียว