หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเพชรภูเขียว เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 7 ก.พ. 2565 ]  อ่าน : 33  
 
รายงานผลการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2564 [ 3 ธ.ค. 2564 ]  อ่าน : 14  
 
หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคคล [ 1 ต.ค. 2564 ]  อ่าน : 16  
 
หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังบุคลากร [ 1 ต.ค. 2564 ]  อ่าน : 13  
 
หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร [ 1 ต.ค. 2564 ]  อ่าน : 11  
 
หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร [ 1 ต.ค. 2564 ]  อ่าน : 14  
 
หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร [ 1 ต.ค. 2564 ]  อ่าน : 11  
 
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเพชรภูเขียว เรื่อง เลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ ประจำปี 2564 ครั้งที่ 1 [ 8 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 115  
 
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล(แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 29) พ.ศ.2563 [ 5 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 89  
 
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับและการเลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ.2562 [ 17 พ.ค. 2562 ]  อ่าน : 81  
 
  (1)     2