หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
สำนักงานเทศบาลตำบลเพชรภูเขียว
อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ
นายอุทิษา ภิญโญทรัพย์
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเพชรภูเขียว
วิสัยทัศน์ ทต.บ้านเพชรภูเขียว
“ มุ่งพัฒนาตำบลในด้าน เศรษฐกิจ สังคม การเมือง
โดยการมีส่วนร่วมของประชาชนในทุกภาคส่วน ”
วงเวียนอนุสาวรีย์เพชร
ต.บ้านเพชร อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ
วัดหรดี และวิหารหลวงปู่สมบูรณ์
ศาสนสถานประจำตำบลบ้านเพชร
สวนสาธารณะและอ่างเก็บน้ำบ้านเพชร
เทศบาลตำบลบ้านเพชรภูเขียว
อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ
เทศบาลตำบลบ้านเพชรภูเขียว
อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ
1
2
3
4
5
 
 
เทศบาลตำบลบ้านเพชรภูเขียว ยินดีต้อนรับ
 
 


 
 
 


ประธานกรรมการชุมชน
เทศบาลตำบลบ้านเพชรภูเขียว
 
 


นายชูชาติ เกิดมงคล
ประธานชุมชนที่ 1 นครคงพัฒนา


นายสนั่น หล่าเพชร
ประธานชุมชนที่ 2 เมืองคงใต้


นายสมศักดิ์ ประกายเพชร
ประธานชุมชนที่ 3 เพชรเมืองใหม่


นายสมัคร บำรุงเพชร
ประธานชุมชนที่ 4 เพชรน้ำหนึ่ง


นายเพี้ยน กระพันธ์เขียว
ประธานชุมชนที่ 5 เพชรสร้างสรรค์


นางมยุรี ประไพเพชร
ประธานชุมชนที่ 6 ประชาสุขสันต์


นายอมร กองเพชร
ประธานชุมชนที่ 7 เพชรหรดี


นายสมบัติ เขียวเพชร
ประธานชุมชนที่ 8 เมืองเก่าสามัคคี


นางนิศภรณ์ ชำนาญพล
ประธานชุมชนที่ 9 เพชรใต้