หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
สำนักงานเทศบาลตำบลเพชรภูเขียว
อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ
นายอุทิษา ภิญโญทรัพย์
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเพชรภูเขียว
วิสัยทัศน์ ทต.บ้านเพชรภูเขียว
“ มุ่งพัฒนาตำบลในด้าน เศรษฐกิจ สังคม การเมือง
โดยการมีส่วนร่วมของประชาชนในทุกภาคส่วน ”
วงเวียนอนุสาวรีย์เพชร
ต.บ้านเพชร อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ
วัดหรดี และวิหารหลวงปู่สมบูรณ์
ศาสนสถานประจำตำบลบ้านเพชร
สวนสาธารณะและอ่างเก็บน้ำบ้านเพชร
เทศบาลตำบลบ้านเพชรภูเขียว
อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ
เทศบาลตำบลบ้านเพชรภูเขียว
อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ
1
2
3
4
5
 
 
เทศบาลตำบลบ้านเพชรภูเขียว ยินดีต้อนรับ
 
 


 
 
 

 

ลำดับภาพที่ 1/6

ลำดับภาพที่ 2/6

ลำดับภาพที่ 3/6

ลำดับภาพที่ 4/6

ลำดับภาพที่ 5/6

ลำดับภาพที่ 6/6
<<
>>
X
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
เปิดเทอม ศพด.ทต.บ้านเพชรภูเขียว  
 

วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านเพชรภูเขียว ได้เปิดเทอมภาคเรียนที่ 1/2563 ตามมติของคณะรัฐมนตรี โดยมีการดำเนินการตามมาตรการควบคุมและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านเพชรภูเขียว ได้ประเมินความพร้อมในทุกด้านแล้ว และมีความพร้อมในการเปิดเรียนในช่วงสถานการณ์โควิด-19

 

ข่าว ณ. วันที่ 2 ก.ค. 2563 เวลา 11.10 น. โดย คุณ เมธี พิขุนทด

ผู้เข้าชม 57 ท่าน