หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
สำนักงานเทศบาลตำบลเพชรภูเขียว
อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ
นายเจริญ เสมาเพชร
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเพชรภูเขียว
วิสัยทัศน์ ทต.บ้านเพชรภูเขียว
“ มุ่งพัฒนาตำบลในด้าน เศรษฐกิจ สังคม การเมือง
โดยการมีส่วนร่วมของประชาชนในทุกภาคส่วน ”
วงเวียนอนุสาวรีย์เพชร
ต.บ้านเพชร อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ
วัดหรดี และวิหารหลวงปู่สมบูรณ์
ศาสนสถานประจำตำบลบ้านเพชร
สวนสาธารณะและอ่างเก็บน้ำบ้านเพชร
เทศบาลตำบลบ้านเพชรภูเขียว
อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ
เทศบาลตำบลบ้านเพชรภูเขียว
อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ
1
2
3
4
5
 
 
เทศบาลตำบลบ้านเพชรภูเขียว ยินดีต้อนรับ
 
 


 
 
 

 
การตรวจเยี่ยมครัวเรือนยากจน 1 อำเภอ 1 หมู่บ้าน 1 ครัวเรือน  
 

การขับเคลื่อนนโยบายการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดชัยภูมิ 1 อำเภอ 1 หมู่บ้าน 1 ครัวเรือน โดยการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมของ นายนิวัตน์ สุพจิตร นายอำเภอภูเขียว และ พัฒนาการอำเภอภูเขียว พร้อมด้วย นายเจริญ เสมาเพชร นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเพชรภูเขียว พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ประธานสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล และ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 9 เพื่อวางแผนหาแนวทางให้ความช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาต่อไป

 

ข่าว ณ. วันที่ 3 ธ.ค. 2564 เวลา 16.32 น. โดย คุณ สายสุนีย์ ยงเพชร

ผู้เข้าชม 91 ท่าน