หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
รายงานอื่นๆ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานผล การสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของ เทศบาลตำบลบ้านเพชรภูเขียว ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 24 ธ.ค. 2564 ]  อ่าน : 20  
 
รายงานการมีส่วนร่วมของบุคคลภายนอกผ่านคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 29 ต.ค. 2564 ]  อ่าน : 29  
 
รายงานผลการลดใช้พลังงาน เทศบาลตำบลบ้านเพชรภูเขียว [ 15 มิ.ย. 2564 ]  อ่าน : 60  
 
นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี [ 1 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 83  
 
รายงานผลการดำเนินการแผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัย คุณธรรม จริยธรรมฯ [ 1 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 86  
 
ประกาศเจตนารมณ์ผู้บริหารท้องถิ่น [ 17 ต.ค. 2557 ]  อ่าน : 88  
 
  (1)