หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
คู่มือการปฏิบัติงาน
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
คู่มือปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 1 ต.ค. 2564 ]  อ่าน : 78  
 
คู่มือการจัดทำและประสานแผนพัฒนาในระดับพื้นที่ [ 1 ต.ค. 2564 ]  อ่าน : 60  
 
คู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ร้องเรียน/ร้องทุกข์เรื่องทั่วไป เทศบาลตำบลบ้านเพชรภูเขียว [ 14 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 94  
 
ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการ เทศบาลตำบลบ้านเพชรภูเขียว อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ [ 10 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 80  
 
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารเทศบาลตำบลบ้านเพชรภูเขียว [ 1 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 50  
 
วิสัยทัศน์การพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านเพชรภูเขียว [ 6 ต.ค. 2560 ]  อ่าน : 90  
 
ข้อบังคับเทศบาลตำบลบ้านเพชรภูเขียวว่าด้วยจรรยาข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ [ 7 ม.ค. 2558 ]  อ่าน : 85  
 
  (1)