หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบล บ้านเพชรภูเขียว ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
 
สำนักงานเทศบาลตำบลเพชรภูเขียว
อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ
นายเจริญ เสมาเพชร
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเพชรภูเขียว
วิสัยทัศน์ ทต.บ้านเพชรภูเขียว
“ มุ่งพัฒนาตำบลในด้าน เศรษฐกิจ สังคม การเมือง
โดยการมีส่วนร่วมของประชาชนในทุกภาคส่วน ”
วงเวียนอนุสาวรีย์เพชร
ต.บ้านเพชร อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ
วัดหรดี และวิหารหลวงปู่สมบูรณ์
ศาสนสถานประจำตำบลบ้านเพชร
สวนสาธารณะและอ่างเก็บน้ำบ้านเพชร
เทศบาลตำบลบ้านเพชรภูเขียว
อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ
เทศบาลตำบลบ้านเพชรภูเขียว
อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ
1
2
3
4
5
 
 
เทศบาลตำบลบ้านเพชรภูเขียว ยินดีต้อนรับ
 
 


 
 
 
        เดิมเป็นเมืองร้างของคนในสมัยใดไม่ทราบ แต่ปรากฎว่ามี
หลักเมืองก่อด้วยศิลาแลงเขียนด้วยอักษรขอม บอกไว้ว่า "หลัก
เมืองคงจาปูม เป็นผู้สร้าง" ปัจจุบันอยู่ดอนแท่น กุดเมืองคง
หมู่ที่ 7 และอีกหลักหนึ่งเป็นแท่นหลอมเงิน อยู่ทางทิศใต้บ้าน
เพชร คือ ดอนแท่น หมู่ที่ 8
      เดิมเรียกว่า บ้านเพ็ก ต่อมาได้มีการเปลี่ยนชื่อจาก "บ้านเพ็ก"
เป็น "บ้านเพชร" จนถึงปัจจุบัน
 
 
 
 
  สถานีอนามัยประจำตำบล / หมู่บ้าน จำนวน 1 แห่ง
  อัตราการมีและการใช้ส้วมราดน้ำ 100 เปอร์เซ็นต์
  อสม. จำนวน 67 คน
 
 
 
 
   
        ประชาชนส่วนใหญ่ในตำบลบ้านเพชรภูเขียวนับถือศาสนาพุทธ
คิดเป็นร้อยละ 100 โดยมี วัด 4 แห่ง ได้แก่
  วัดหรดี
  วัดอิสาณ
  วัดป่าวีรญาณมงคล
  วัดศรีบุญเรือง
 
 
   
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1 แห่ง
  โรงเรียนระดับก่อนประถมศึกษา 3 แห่ง
  โรงเรียนระดับประถมศึกษา 3 แห่ง
  โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา 1 แห่ง
 
 
   
  รถยนต์ดับเพลิง จำนวน 2 คัน
  รถกระเช้าเอนกประสงค์จำนวน 1 คัน
  เครื่องดับเพลิงชนิดหาบหาม จำนวน 4 ชุด
  พนักงานดับเพลิง จำนวน 5 คน
  อาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 82 คน