หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นางสาวฉวีวรรณ ขวัญทอง
ปลัดเทศบาล
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


ดาบตำรวจทวิช แพงไธสง
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง


นายสุรกิจ กระพันธ์เขียว
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม


นางวิมาลา พงษ์สระพัง
หัวหน้าฝ่ายปกครอง